Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2018-06-01 11:00 i Vrenninge förskola Halmstad
Förskola
Arbete med Bockarna Bruse på Sländan!

Innehåll

Vi har arbetat med sagan Bockarna Bruse genom att sjunga, dramatisera, återberätta. Vi har använt oss av olika material för att skapa bockarna trollet bron osv. Vi har läst olika versioner av sagan. Vi har pratat om känslor och funderat varför trollet är så arg. Barnen har tagit hänsyn mot varandra, väntat på sin tur och kommit med idéer om hur vi ska göra. Barnen har fått agera som bock eller troll inför barngruppen. Nu är det dax för att utifrån dessa bilder kunna återberätta sagan för sina vårdnadshavare.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: