👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten och kroppens kemi

Skapad 2018-06-01 11:20 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Biologi
Vad händer i kroppen och knoppen när vi kommer in i puberteten? Varför blir känslorna så stora och varför ändras våra kroppar? Varför finns det oskrivna regler för hur man ska se ut och vara? Vi kommer diskutera normer, pubertet och känslor. Vi kommer diskutera delar ur diskrimineringsgrunderna och samtala om respekt och ansvar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utifrån elevernas frågor och funderingar kommer vi tillsammans samtala och fördjupa oss i puberteten och frågor som är kopplade till det. Därav kommer det även vara elevernas frågor och funderingar som styr i vilken riktning vi kommer att arbeta och hur djupt vi kommer att gå i de olika delarna.

- Du ska bland annat få möjlighet att lära dig vad som händer i kroppen under puberteten och vi kommer att diskutera relationer, såväl kärleksrelationer som kompisrelationer samt ansvar och respekt för varandra. 

- Du ska efter det här arbetsområdet fått förståelse kring samhällets normer och hur de kan påverka oss människor, du ska fått förståelse för alla människors lika värde oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma...

 • dina kunskaper i området och din förmåga att använda de biologiska begreppen.
 • din förmåga att relatera puberteten till vad som händer i kroppen.

Detta kommer jag att göra genom att...

 • lyssna till dig i de diskussioner och samtal som du medverkar i.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

- ha samtal i helklass, grupper och par.
- se filmer.
- läsa texter och svara på frågor.
- gruppuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6