👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik 9:2

Skapad 2018-06-01 12:43 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Eleven gör en muntlig instruktion av något för henne välbekant område eller en välbekant aktivitet och anpassar instruktionen språk och innehåll till mottagaren.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
"I have a dream... ", Martin Luther King Jr:s tal 1963, är kanske det mest kända talet i vår moderna historia. Men visste du att redan år 400 f. Kr tidsräkning hölls kurser i hur man bäst fångar publikens intresse, hur man övertygar publiken och hur man lär sig sitt tal utantill? Retorik - står för det klassiska "vältalighet", men ger oss också många tips om hur man påverkar eller underhåller sin publik även idag, år 2018.

Innehåll

Nu är det dags för dig att hålla ditt tal.

 

Försök att lära in så mycket av talet som möjligt, så att du är fri att kommunicera med publiken (ögonkontakt, gester). Du kan ha med dig programkort med stödord. 

 

Talet behöver inte vara långt, ca 3 min. När du är klar med planeringen av talet, lägg då in några retoriska stilfigurer, t ex tretal, stegring, allegori, allusion, anafor (upprepning), motsatser och retoriska frågor.  

 

Lägg extra vikt vid inledning och avslutning. 

 

Öva, öva, öva hemma inför kompisar och familj. Prova att variera rösten. Vilka ord eller fraser ska du betona? När ska du göra pauser? Skriv in detta i ditt manus!

Matriser

Sv SvA
Hålla tal

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
… utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
Sammanställa manus till ditt tal.
Sammanställningarna (ditt manus) innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna (ditt manus) innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna (ditt manus) innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Framföra ditt tal
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med relativt fungerande struktur och innehåll och någon anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.