👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog och natur

Skapad 2018-06-01 13:04 i Bikupan Hedemora
Vi arbetar med skogen, djur och natur. Lär oss om olika insekter och grodyngel.
Förskola
Barnens intresse och nyfikenhet för djur och natur tas tillvara i projektet.

Innehåll

Syfte

Väcka nyfikenhet för vår närmiljö och få kunskap om djur, växter och årstidernas förändringar.

Mål
Se kopplingar till läroplanen

Metod

Gå till skogen nära förskolan

Vi undersöker vilka växter och djur som finns med hjälp av lupp och förstoringsglas

Vi klättrar, springer och leker, tar oss över stock och sten

Dokumentation

Med film och foto i iPad
Barnen är med och berättar vilka foton de vill ska läggas i Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016