Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans värdegrundsarbete

Skapad 2018-06-01 13:04 i Bikupan Hedemora
Förskola
Vår målsättning är att forma en trygg grupp där vi tillsammans arbetar med respekt, hänsyn och allas lika värde.

Innehåll

Mål/Syfte

Vi vill tillsammans med barnen arbeta med respekt hos barnen, oberoende av kön, etnisk tillhörighet osv. Vi arbetar tillsammans fram regler för hur man är en bra kompis, en god medmänniska.

 

Metod

Kompissolen : En sol vars strålar innefattar de värderingar och de regler vi har här på Bikupan. Vi pratar ofta om solen, både i förebyggande syfte och om vi upplever att något speciellt behöver pratas om. Vår målsättning är att barnens självkänsla skall bli så stark att de själva vågar säga nej och markera vid diskrimineringar och kränkningar. Som ett komplement till kompissolen kommer vi också att arbeta med kompisskap och värderingar  på andra sätt:

 • Djuren på Djuris Korta tv-program som tar upp olika dilemman.
 • Teater med babblarna. Inspirerat av Djuren på Djuris.
 • Utflykter. Vi fortsätter att göra utflykter, till skogen, lekparken, mm. Vi upplever att det stärker gruppkänslan och därigenom minskar risken för att barn utsätts för kränkande behandlingar eller diskrimineringar. Vi pedagoger kommer att välja vilka som går bredvid varandra på utflykterna. Det ger barnen en möjlighet att lära känna olika kompisar och att ingen behöver känna sig utanför.
 • Drama- vi skapar föreställningar för att bearbeta känslor, situationer och världen.
 • Sammarbetsövningar och lekar, inne och ute.
 • Vi strävar efter att skapa ett gott samtalsklimat med alla barns föräldrar så att dessa skall känna sig välkomna till oss och veta att dom alltid kan kontakta oss med frågor eller funderingar som rör barnet eller vårt arbete.
 • Vi arbetar med talgrodan. För att alla barn ska få möjlighet till en talan, vi ser att det är viktigt att alla barn känner sig sedda och hörda.

Dokumentation

De diskussioner som förs rörande solen kommer att dokumenteras, likaså de samtal/diskussioner som kan uppstå tex. i samband med Värsta bästa vänner, eller vid olika situationer som uppstår under dagen. Uppföljning kommer också att ske via blogginlägg och lärloggar på Unikum.

 

Uppföljning

Uppföljning/utvärdering kommer att ske löpande. Vid terminens slut görs en mer djupgående utvärdering för att se om arbetssättet behöver justeras inför nästa termin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: