👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Comprehension:Young and Free

Skapad 2018-06-03 17:37 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Vi talar om olika strategier för att förbättra och lyckas med läs- och hörförståelse. Det handlar bland annat om att fokusera på huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer samt koppla dessa till varandra i välgrundade beskrivningar - inte översiktligt. Vi övar på en mängd olika test med olika svårighetsgrad och testar olika metoder. Projektet avslutas med test i både läs- och hörförståelse. De kunskapsförmågor som kommer att återkopplas finns i matrisen.
Grundskola 8 – 9 Engelska

Innehåll

Reflektionsfrågor

1. Vad är din styrka när det gäller läsförståelse?

2. Vad behöver du utveckla för att lyckas med läsförståelse? Vad behöver du fokusera på?

3. Vilka strategier har du använt och hur har dessa fungerat? 

 

Ex. på strategier: 

Läsa frågorna extremt noga för att tolka vilken svarstyp de vill ha - kort svar/längre mer beskrivande svar

Utvecklat dina svar utifrån din kunskap om huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer

Sammanfatta det du läser och skriva ner stödord

Annan strategi

 

Matriser

En
Visad kunskap Läsförståelse.

På väg mot
E
C
A
Förstå skrift
Vad du förstår av det du läser. I vilken utsträckning du kan förstå det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Hur väl du kan besvara frågor utifrån instruktioner. Svaren ska i vissa fall enbart bestå av en detalj eller ett kort svar. I andra sammanhang krävs en längre beskrivning av både helhet och detaljer och hur dessa förhåller sig till varandra.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.