👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text och läsförståelse

Skapad 2018-06-04 09:28 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna kommer att skriva en berättande text samt göra ett läsförståelsetest.

Innehåll

Mål för elev

  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • läsa och analysera texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften
  • följa språkliga normer

Innehåll

  • lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter
  • strategier för att skriva olika typer av texter
  • berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger

Genomförande 

Arbetsområdet inleds med att eleverna tränar på att skriva berättande texter samt övar sin läsförståelse genom gemensam läsning av berättande texter. 

Redovisning

Avslutningsvis kommer eleverna utifrån givna instruktioner att få skriva en berättande text. De kommer också att få göra ett läsförståelsetest uppdelat i två delar. 

 

 

Matriser

Sv SvA
Berättande text och läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven visar grundläggande läsförståelse
Eleven visar god läsförståelse
Eleven visar mycket god läsförståelse
Skriva olika slags texter
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
Skriva olika slags texter
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.