Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala- åk 5 och 6

Skapad 2018-06-04 10:27 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Svenska
Att hålla ett tal eller ett föredrag kräver förstås mycket träning och mycket förberedelse. Retorik betyder talarkonst och har utvecklats under mer än tvåtusen år. Redan i antikens Grekland lärde man ut retorik i skolorna. Ni kommer att få öva er på att bli goda talare som fångar publikens intresse med hjälp av ord, röst och kroppsspråk. Ni kommer också att få öva i er att lyssna på den som talar. En god talare är en god lyssnare.

Innehåll

Det här ska du lära:

Du kommer att få träna på och lära dig att förbereda och genomföra en muntligt framställning med hjälp av t ex stödord och ev bilder. Vi kommer även att fundera kring hur kroppsspråk och gester kan påverka ett tal och att träna på att tala med tydlig, röst och "lagom fort".

Så här ska vi jobba:

Du kommer att få:

 • se  och lyssna på och läsa en massa tal (du kan med fördel se filmen från Urskola ( http://urskola.se/Produkter/167948-Tungan-ratt-i-mun-Vaga-prata-vaga-misslyckas )
 • fundera något kring hur kroppsspråk och gester kan påverka en redovisning
 • analysera tal utifrån begreppen patos/känslor, etos/trovärdighet
 • göra olika muntliga övningar i par, grupp och klassvis.
 • förbereda ditt tal i skolan. Du kan få använda bilder och du utgår i ditt tal från stödord.

Så här ska du få visa:

Slutmålet med arbetet är att du ska framföra en tal inför klassen (eller mindre grupp) med hjälp av stödord. Talet ska handla om en person/djur/bok/åsikt/händelse/aktivitet som betytt/betyder mycket för dig. Redovisningen ska vara runt två minuter och innehålla inledning, huvuddel och avslutning. Du får pröva att använda känslor och/eller underbyggda argument i ditt tal. Du kommer att arbeta med detta i skolan men kommer att behöva träna hemma.

Fler tips som vägledning:

https://www.youtube.com/watch?v=miq1v9Pcxcs&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=W3C5ZgZ-5uM

Här kan du kolla intips om att välja ämne:

https://www.youtube.com/watch?v=MCcVU8-587A

Kolla in andra ungas tal och härma, talet blir personligt och "ditt eget " till slut ändå, för dina tankar/ord/känslor är bara dina.

Lycka till!

Katarina

 

 

 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tala - din röst behövs

Muntlig presentation

Har inte riktigt uppnått målen
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förberedelser och planering
Inte förberedd inför presentationen
Du har förberett din presentation och känns ganska förberedd
Du har förberett din presentation väl och känns väl förberedd
Du har förberett din presentation grundligt och känns mycket väl förberedd
Innehåll - disposition
Har försökt att genomföra uppgiften men saknar många viktiga delar och strukturen är otydlig, vilket gör att det är svårt att hänga med
Har en röd tråd och försöker hålla dig till den.
Du har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning och tydlig avslutning. Tydligt planerad struktur
Du hade en effektfull inledning och avslutning och ditt material är strukturerat och genomtänkt.
Frihet från manus
Läser helt innantill från pappret och använder inte talkort eller stödord som stöd.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Använder dig av mycket stödord men kan fastna ibland i pappret
Du kan ditt material och framför det med viss självständighet (lite beroende av stödord)
Du kan ditt material mycket väl och framför det med inlevelse och självständighet, samt fångar publikens intresse.
Publikkontakt
Du har ingen kontakt med publiken
Du har viss ögonkontakt med din publik
Du har relativt väl kontakt med publiken
Du har mycket god kontakt med publiken och håller kvar publikens intresse under hela redovisningen
Röstläge/tempo
Svår att höra, talar otydligt/tyst
Talar otydligt ibland, men hörs för det mesta.
Talar tydligt och viss variation i röstläget finns.
Talar tydligt och anpassar rösten efter innehållet i redovisningen.
Kroppsspråk
Inget kroppsspråk.
Använder lite gester och mimik.
Använder ett bra kroppsspråk med gester och mimik som är väl passande för talsituationen.
Mycket bra inlevelse. Stor variation och mycket passande för talsituationen.

Har inte riktigt uppnått målen
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: