👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig upptäckt VT-18

Skapad 2018-06-04 10:56 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Biologi Kemi Fysik
Naturvetenskapliga upptäckter: Ge exempel, beskriva, förklara, visa på samband, generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Innehåll

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

Självbedömning

Filmer

Texter - skriva och söka information

 

Bedömning

Sker genom en inlämning i slutet av arbetsområdet. se uppgift

 

Uppgift

Beskriv och förklara vad den naturvetenskapliga upptäckten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor. I din förklaring ska både möjligheter och risker finnas med för varje upptäckt.

 

Du ska skriva om följande tre naturvetenskapliga upptäckter:           

 • Penicillin (biologi)
 • Laser (fysik)
 • Plast (kemi)

 

Inlämning sker på UNIKUM senast fredag den 8/6.

Inlämningen skall innehålla:

    • Namn och klass överst i dokumentet.
    • Tydliga rubriker för varje ny upptäckt.

 

Obs! Alla upptäckter skall finnas med i samma dokument.

Uppgifter

 • Naturvetenskapliga upptäckter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Fysik, Kemi, Biologi år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
BIOLOGI
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
FYSIK
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
KEMI
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.