Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap.1 och kap 2 "Tal och räkning", "Tal i decimalform"

Skapad 2018-06-04 14:44 i Almtunaskolan Uppsala
Kapitel 1: Tal och räkning.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområde -Tal och räkning Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • begreppen: term ,summa,differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra

Begrepp vi ska arbeta med: 

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform

 

Så här ska vi arbeta!

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Beta utifrån olika nivåer, samt andra läromedel. 
 • Vi kommer att arbeta digitalt på olika sätt. 

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

 

Förmågor: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Uppgifter

 • Exit ticket - Begrepp

 • Exit ticket (2) - Begrepp

 • Exit ticket - Taluppfattning och huvudräkning

 • Matematik - matteprov (kap 1)

 • Exit ticket - taluppfattning och huvudräkning

 • Exit ticket - taluppfattning och huvudräkning del 2.

 • Bedömningsuppgift - begrepp/resonemang.

 • Bedömningsuppgift - begrepp/resonemang.

 • Kapitel 2: repetition

 • Exit ticket - repetition av kapitel 2

 • Bedömningsuppgift - begrepp/resonemang

Matriser

Ma
Beta åk 5 kapitel 1

Arbetsområde

Tal och räkning
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan använda metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
Du kan välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
Du ser samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
Du kan tolka tallinjer med tal i decimalform.
Du kan läsa och uttrycka tal i decimalform.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: