👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild- surrealism vt-18 åk 4-5

Skapad 2018-06-04 15:00 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Bild
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om surrealistisk konst och att analysera bilder. Du får även skapa egna surrealistiska bilder.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Aktuella begrepp:

analysera, tolka, surrealism, surrealistiska drag, bildanalys, budskap

 

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

 

Mål med arbetsområdet:

Du ska på ett enkelt sätt kunna analysera surrealistiska konstbilder.

* Du ska kunna skapa egna surrealistiska bilder.

* Du ska visa förståelse för de surrealistiska konstdragen när du skapar och analyserar dina bilder.

* Du ska kunna använda olika tekniker när du framställer dina bilder, t.ex. collage och oljepastell.

 

Arbetssätt:

Vi startar upp det nya arbetsområdet med ett besök på Mjellby Konstgård.

Vi kommer att i helklass, mindre grupper, par och enskilt träna på att analysera olika konstbilder.

Vi kommer titta på film om bildanalys, bildspel om olika surrealistiska konstnärer och deras verk.

Skapa egna surrealistiska bilder med inspiration av b.la. Joan Miro och kunskaperna de fått från besöket på Mjellby konstgård.

Samtala kring vad surrealistisk konst innebär.

 

 Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

* analysera surrealistiska konstbilder.

* skapa egna surrealistiska bilder.

* visa förståelse för de surrealistiska konstdragen när du skapar och analyserar dina bilder.

* kunna använda olika tekniker när du framställer dina bilder, t.ex. collage och oljepastell.