👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 Åk 9 Litteraturhistoria LJ

Skapad 2018-06-04 20:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
Läs och arbeta med texter från olika epoker.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig att skriva ett reportage.

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Vi går gemensamt igenom de olika litterära epokerna. Du skriver sedan en självständig text enligt följande: 

Välj två texter från olika epoker.  För varje text skriver du:

SAMMANFATTNING - kort om handling + huvudpersoner. Berätta om just det utdrag du har läst.

BUDSKAPET - vad vill författaren säga med sin text?

KOPPLING AV TEXTERNA TILL EPOK / FÖRFATTARE - hur märker du att texten är skriven av just NN? Hur märker du att texten hör hemma i en viss litteraturhistorisk epok?

KÄLLHÄNVISA - sök på nätet och redovisa källorna. Kom ihåg att skriva med dina egna ord! Källhänvisa löpande i texten (enligt intruktion) samt ha med källförteckning.

3. Jämför texterna.

Vad finns det för skillnader och likheter? Hur är texterna skrivna; finns det likheter/skillnader i det språkliga som t.ex. meningsbyggnad och bildspråk? Innehåll? Koppla även texterna till de aktuella tidsepokerna, skildras det verkliga samhället i böckerna?

Bedömning

Du lämnar in en text enligt instruktion.   

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

  • formulera sig och kommunicera i skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Källanvändning
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Språk, stil och normer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.