👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta om en person som är viktig för dig1

Skapad 2018-06-04 21:46 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Du har övat berätta om dig själv och ska nu muntligt berätta till en Powerpoint och skriva om en person som är viktig för dig. Det kan vara en idol eller förebild inom musik, idrott, någon du känner väl eller någon som gjort något betydelsefullt för dig, din familj, miljön eller mänskligheten. Du väljer själv. Motivera ditt val!

Innehåll

 

 • Du ska göra en Powerpoint som har  4 bilder och rubriker till varje bild.
 • Du ska redovisa/berätta  till dina bilder  med hjälp av stödord eller minneskarta på ett förståeligt sätt och med god prosodi.
 • Du ska skriva en beskrivande text om en för dig viktig person.
 • Du ska uttrycka dig förståeligt i skrift och använda:
 • skrivtekniska regler,
 • förståelig meningsbyggnad och
 • ordformer som underlättar förståelsen

Uppgifter

 • Berätta om en person som är viktig för dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta muntligt om en viktig person för dig med hjälp av en PP
 • SvA  1-3
Berättar med stöd så att mottagaren kan förstå
Berättar relativt självständigt så att mottagaren förstår
Berätta med säkerhet och variation så att mottagaren förstår. Anpassar språket till mottagare och sammanhang.
Tala
Uttal och betoning och satsmelodi.
 • SvA  1-3
Använder rätt vokal och prosodi så att missförstånd undviks
Använder uttal och prosodi som gör framställningen tydlig så att missförstånd elimineras.
Använder tydlighet och variation i prosodi och tonfall som gör att framställningen är lätt att lyssna på och missförstånd inte uppstår.
Använda digitala hjälpmedel
göra en PP med 4 bilder för att berätta till bild med stöd av endast några rubriker.
 • SvA  4-6
Kan med stöd göra en Powerpoint med 3-4 bilder och skriva rubriker.
Kan relativt självständigt göra en PP med fyra bilder och muntligt berätta och kommunicera med lyssnaren.
Kan självständigt göra en PP med fyra bilder och låta rubriker komma in succesivt samt berätta och kommunicera med lyssnaren och då vara fri från manus.
Lyssna
 • SvA  1-3
Kan med stöd om vad som efterfrågas och påminnelse att lyssna uppmärksamma innehållet och ge något beröm till talaren.
Kan lyssna och uppmärksamma innehållet och ge beröm till talaren samt ge preciserat beröm och/eller ställa relevanta frågor.
Kan lyssna och uppmärksamma innehållet och ge beröm till talaren, kan ge preciserat beröm samt ställa utvecklande frågor till talaren.
ord och begrepp
 • SvA  1-3
Du har ord och begrepp som uttrycker känslor och åsikter. (Ajektiv)
Du har ord och begrepp som uttrycker känslor och åsikter. (Ajektiv) och du kan använda dem i meningar.
Du har ord och begrepp som uttrycker känslor och åsikter. (Ajektiv) och du kan använda dem i meningar samt böja adjektiven efter substantivet på ett i huvudsak rätt sätt.
berättande text om en för dig viktig person
Du väljer en person som är viktig för dig. Du beskriver den personen utanpå, inuti och hur personen har det omkring sig. Du har inledning, handling och avslutning. Du motiverar varför personen är viktig för dig.
 • SvA  1-3
Du har enkel person och miljö-beskrivning. Du skriver med en röd tråd. Du använder några skrivregler och en förståelig meningsbyggnad. Du behärskar i viss mån punkt och stor bokstav. Du motiverar ditt val.
Du har en varierad person och miljöbeskrivning. Du har en tydlig struktur i din berättelse. Din meningsbyggnad är varierad. Du behärskar relativt väl skiljetecken och andra skrivregler. Din motivering har en slutkläm
Du har en varierad person och miljöbeskrivning. Du kan gestalta känslor och stämningar. Du har en tydlig struktur i din berättelse. Din meningsbyggnad är varierad och utförlig. Du behärskar på ett välfungerande sätt skiljetecken och andra skrivregler. Din motivering har ett tydligt sammanhang och en slutkläm
textbearbetning
 • SvA  1-3
Enkla former av textbearbetning. läser igenom sin text och prövar att rätta sig själv - skriver ibland stor och liten bokstav, Rättar med lärarstöd stavning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Enkla former av textbearbetning. läser igenom sin text och rättar sig själv - stor och liten bokstav, stavning på ett relativt fungerande sätt
Enkla former av textbearbetning. läser igenom sin text och rättar sig själv - stor och liten bokstav, stavning på ett väl fungerande sätt.