👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio7, Kap.3 Geometri

Skapad 2018-06-05 10:32 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Geometriska objekt och deras inbördes relationer.

Innehåll

 

Centralt innehåll Geometri

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Begrepp

 • enheter
 • prefix
 • dimension
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallelltrapets
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area
 •  

Elevens mål

 • Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva
 • Använda vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer
 • göra enhetsbyten samt använda tillhörande prefix

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se matris

 

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?
Genom problemlösningsuppgifter
Genom bedömningsuppgift

Genom skriftligt prov

Matriser

Ma
Prio7 GEOMETRI Bedömningsmatris

E
C
A
BEGREPP
Kunskap om begrepp och sambandet mellan begreppen.
Jag visar grundläggande kunskaper om geometriska figurer, omkrets och area.
Jag visar goda kunskaper om samtliga geometriska figurer.
Jag visar mycket goda kunskaper om samtliga geometriska figurer och sambandet mellan vinkelsumma och geometrisk form.
METOD
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Jag använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna arean av kvadraten, rektangeln och triangeln.
Jag använder en ändamålsenlig metod för att beräkna triangelns area och försöker beräkna arean av åttahörningen.
Jag använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna samtliga areor korrekt.
PROBLEM
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.
Jag påbörjar ett försök att lösa problemet.
Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Jag påbörjar t.ex. en indelning av åttahörningen i trianglar och försöker beräkna arean.
Jag väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag delar t.ex in åttahörningen på ett fungerande sätt i trianglar och rektanglar, alternativt ritar in den i en kvadrat och beräknar dess area genom att först beräkna kvadratens area.
RESONEMANG
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Jag drar t.ex. slutsatsen att formen på figurerna har med areans storlek att göra.
Jag för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Jag drar t.ex. slutsatsen att när rektangeln är en kvadrat har den störst area.
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Jag drar t.ex. slutsatsen att ju fler hörn figurerna har desto större är arean.
KOMMUNIKATION
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Mina redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa. Jag ritar en kvadrat, rektangel och triangel med omkretsen 24 cm.
Mina redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart. Jag ritar alla figurer med korrekt omkrets men med brister vad det gäller åttahörningens regelbundenhet.
Mina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter. Jag ritar alla fyra figurer på ett korrekt sätt med korrekta vinklar och med rätt omkrets.