Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 2018-2019 - Schubergstorpsskolan

Skapad 2018-06-05 13:01 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Musik
Musik är livet!

Innehåll

 

Ett tema vi kommer ägna oss åt i åk 4 och 5 är svenska visdiktare/låtskrivare.

Vi gör en musikalisk resa från Carl Mikael Bellman på 1700-talet fram till Laleh på 2010-talet,

med särskilt fokus på 1960-tal fram till 2000-tal!

Vi kommer att lära känna varje låtskrivare, sjunga någon av respektives låtar och i samband med några av dem träna på att spela ett ackordinstrument - i första hand ukulele men så småningom även ev. gitarr och piano.

 

I samband med tematkommer vi också att arbeta med:

 

 • Gemensam sång

 

 • Olika genrer av musik

 

 • Musikens påverkan och förmåga att uttrycka känslor, tankar, budskap och sinnesstämningar

 

 • Analys av modern musik (intro, vers, refräng, brygga och outro) 

 

 • Rytm, takt och puls

 

 • Notsystem, tonhöjd, dur/moll

 

 • Ackordspel på ukulele + eventuellt gitarr och/eller piano

 

 • Gehörövningar - härma takt och melodi

 

 • Eget musikskapande utifrån musikaliska byggstenar som t.ex. intro, vers, refräng och några olika ackord.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: