👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans sångsamlingar

Skapad 2018-06-05 13:11 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi pedagoger har tillsammans med barnen planerat och genomfört sångsamlingar med temat Lennart Hellsing.

Innehåll

Humlans sångsamlingar

 

Bakgrund 

Vi önskade att barnen skulle få ta del av teater med sång till toner av Lennart Helsings klassiker vid våra sång/teatersamlingar. Här hade vi en tanke om att ta till vara på vårt svenska kulturarv. Vi anseratt just Hellsings sångtexter passar bra att använda till ändamålet.

 

Mål

Vår största intention var att våra aktiviteter skulle involvera barngruppen i förberedelserna samt till viss del även i genomförandet. Vi ville att barnen skulle få en trevlig stund, att de skulle få uppleva musik och teater till toner av Lennart Hellsing.

Metod

Tillsammans med oss pedagoger har barnen fått tillverka de olika dockorna och pjäserna som använts i teatern. Vi har tillsammans med barnen lyssnat på Lennart Hellsings sånger så att de lärde sig att känna igen dem och koppla texterna till våra figurer. 

 

Uppföljning och Utvärdering

Vid fem tillfällen har sångsamlingen praktiserats för grannavdelningarnas barn vilka också bjudits in att delta. Detta har då blivit en process där den sista gången i ordningen är den avslutande.  Vi anser att hela processen givit barnen mycket. Från tillverkningen av rekvisita till genomförandet av samlingarna. Även efter dessa fem veckor ser vi att barnen fortsätter att gnola på visorna. Vi tycker att vi uppnått målen vi satt upp.

 

 

Analys och Utveckling

Vi är nöjda med resultatet och tycker att vi uppfyllt målen. Framgångsfaktorerna var att barnen var delaktiga i varje del; från förberedelserna till genomförandet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
    Lpfö98 Rev. 2016