👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte 5A kapitel 2 - Räkning

Skapad 2018-06-05 14:55 i Stadsskogenskolan Alingsås
"Mattespanarna 5A kapitel 2 - Räkning"
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet arbetar vi med algebra, addition och subtraktion med decimaltal och uppskattning och överslag.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Räkning

Bedömning

I arbetsområdet Räkning bedöms din förmåga att:

 • Teckna uttryck och göra enkla beräkningar med algebraiska uttryck.
 • Göra enkla additioner och subtraktioner med decimaltal.
 • Analysera när vilken strategi passar för olika typer av beräkningar.
 • Göra överslag och uppskattningar och avrunda på lämpligt sätt med hänsyn till situationen.
 • Lösa problem och värdera valda strategier.
 • Föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet.
 • Kunna begreppen algebra, decimaltal, tiondel, hundradel och decimaltecken.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av dator och Ipad.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Räkning

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven tecknar algebraiska uttryck och räknar med enklare algebraiska uttryck.
Eleven ritar enkla algebraiska uttryck. Ex. Rita 2a+b.
Eleven tecknar enkla beräkningar för omkrets med olika långa okända sträckor. Ex. Om a=4, c=3 och triangelns omkrets är 12 cm, hur lång är då sidan b?
Eleven tecknar mer avancerade beräkningar med algebraiska uttryck. Ex. Nadine är 3 år äldre än sin syster Lisa. Teckna ett uttryck för Nadines ålder om Lisa är a gammal.
Eleven kan addera och subtrahera decimaltal.
Eleven adderar och subtraherar decimaltal utan övergång, samt väljer metod som huvudräkning eller uppställning. Ex. 6,46 + 3,52 4,56 - 3,42
Eleven adderar och subtraherar decimaltal med minnessiffror, samt väljer metod som huvudräkning eller uppställning. Ex. 4,7 + 3,8
Eleven adderar och subtraherar decimaltal med minnessfiffror och växling mellan tal som innehåller olika antal decimaler, samt väljer metod som huvudräkning eller algorimuppställning. Ex. 5,42 - 2,8
Eleven gör uppskattningar och överslag.
Eleven gör överslag och bedömer sedan rimlighet med två tal.
Eleven gör överslag och bedömer sedan rimlighet med flera tal inblandade i uppgiften.