Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 lå 18/19

Skapad 2018-06-05 15:32 i Pluggparadiset Uppsala
Teknik åk 5 lå 17/18
Grundskola 5 Teknik
Teknik är saker som människan utvecklat för att förbättra något. Det handlar om att se möjligheter och lösa olika slags problem. Det kan också handla om att använda saker som redan finns på nya sätt.

Innehåll

 

När

Innehåll

v.34-41

BI Ekologi – älven, fjället (i samband med Norrlands landskap)

FY Energikällor: sol, vind, vatten, kärnkraft
BI Fossila bränslen och dess påverkan på miljön.

v.42-45

FY, TK Elektricitet – teori och praktik

v. 46-50

KE Enkla kemiska föreningar

v.2-6

BI Kropp och hälsa: våra könsorgan, pubertet

v.7-12

TK Skisser och ritningar
TK Hållfasthet

v.13-23

TK Programmering

 

När läsåret är slut ska jag…

… känna till älvens och fjällets ekosystem samt kunna koppla dessa till geografiämnet.
… känna till olika typer av energikällor samt fördelar och nackdelar med desamma.
… förstå vad som krävs för att få en lampa att lysa samt själva kunna seriekoppla samt parallellkoppla.
... fått laborera med enkla vardagskemikalier samt kunna skriva en laborationsrapport med hypotes, genomförande, resultat osv.
ha lärt mig något om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt fått diskutera kring identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
… kunna beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
.
fått genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt kunna dokumentera arbetet med skisser och texter som visar intentionen i arbetet.
… ha fått arbeta med programmering samt tillägnat mig grundkunskaper inom detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: