👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP och bedömningsmatris för Genetik och Ärftligheten

Skapad 2018-06-06 13:52 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Under kommande period kommer vi att arbeta med genetik och utveckling, eleven kommer att utveckla sina kunskaper och ska inse hur arvet är komprimerat i cellernas kromosomer och särskilt då i köncellernas DNA. Eleven kommer att utveckla sina färdigheter om hur både arv och miljö bestämmer våra egenskaper.
Grundskola 9 Biologi
Under detta område kommer vi lära oss mer om vilka egenskaper vi ärvt ,vad som menas med mutationer och vad som troligtvis kommer bli en stor del av den framtida sjukvården.

Innehåll

Eleven ska:

 • ha kännedom om arvets och miljöns betydelse för utvecklingen av våra egenskaper.
 • kunna ge exempel på egenskaper som helt bestämms av arvet och egenskaper som styrs av arv och miljö.
 • kunna översiktligt redogöra för kromosomernas uppbyggnad och deras förmåga att dubblera sig.
 • känna till att en gen är en bit av kromosom (DNA)
 • kunna beskriva ett enkelt nedärvningsfall
 • känna till hur könet nedärvs, och kunna ge exempel på könbundet arv
 • kunna förklara begreppen recessiva och dominanta sjukdomar och kunna ge exempel på sådana sjukdomar
 • känna till att en mutation är en förändring i arvmassan, och mutationer kan orsaka cancer
 • känna till vad som är typiskt för en klon och kunna ge exempel
 • veta att genteknik gör det möjligt att förändra männikors, djurs och växters arvsmassa

SÅ HÄR SKA VI ARBETA..

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera olika nya ord.
 • Vi kommer att ha hemuppgifter.
 • Vi kommer att titta på film om ämnet
 • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor där du själv kan välja svårighetsnivåer på frågor
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att ha diskussion kring område.

DETTA SKA BEDÖMAS

 • Se matris
 • skriftligt prov

 

Uppgifter

 • Prov: Arvet, gener och bioteknik

 • Inlämning 10:1

 • Provfrågor: Genetik (Inlämning)