Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund 2018/2019

Skapad 2018-06-07 12:56 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er ska ni också göra för dem” (Matt. 7:12)

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

2018/2019
A). Nuläget för oss pedagoger: Detta läsår kommer det vara 14 barn inskriva på vår avdelning. 6 inskolningar kommer att inträffa under detta läsår och inskolningarna har startat. Vårt mål är att de gamla barnen och de nya barnen ska bilda sig en grupp och vara trygga med oss i personalen och med de andra barnen på Musslan.
Vi har fått en ny kollega till vårt arbetslag. 
Från vårterminen kommer Musslan ha 15 barn inskrivna på avdelningen. 


B). Nuläget för barngruppen: Barngruppen är snart fulltalig, vi håller på med 5 av de 6 inskolningar som kommer ske denna termin. De gamla barnen är väldigt tysta och vill vara nära när vårdnadshavare är med i verksamheten. När vårdnadshavarna inte är i närheten så tar de gamla barnen för sig av verksamheten och är hjälpsamma mot de nya barnen. De nya barnen utforskar verksamheten och utemiljön som vi har på Musslan.
Under januari skolades det in ett till barn på musslan.

Förskolan: Har under detta läsår storsamlings teater ca 1 gång i månaden, teatern handlar om Kanin och Igelkott. Teatern är passerade på böckerna som handlar om Kanin och Igelkott, varje avdelning har sin egen uppsättning av dessa böcker. Vi på Musslan har böckerna som är anpassade för de yngsta barnen. Det finns 10 böcker, pedagoger skapar teater utifrån dessa böcker. Böcker ska läsas på avdelningen.
Teater 1: Sprida glädje
Uppdrag: Göra någon glad!
Teater 2: Säga förlåt
Uppdrag: Kunna säga förlåt när man har gjort något fel.
Teater 3: Dela med sig
Uppdrag: Öva på att dela med sig till sina vänner 
Teater 4: Lyssna och komma överens
Uppdrag: Öva på att lyssna på sina vänner och hjälpas åt att komma överens, lyckas barnen med detta får man ett klistermärke av Kanin och Igelkott.
Teater 5: Visa känslorna
Uppdrag: Öva på att sjunga sånger med olika känslor, som glad, ledsen, och arg.
Teater 6: Lugna ner dig.
Uppdrag: Massagesagor. Berättar en saga och under tiden bli masserad.
Teater 7: Vänta på sin tur.
Uppdrag: Leka gömma leken, alla blundar en fröken väljer ett barn som ska gömma sig under filten och sedan ska kompisarna gissa vem som är under filten. Pedagogen kan ge ledtrådar till barnen.
Teater 8: Stop
Uppdrag: Säga stop med handen.

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

2018/2019

A). Vart ska vi pedagoger: Vi ska lära känna vår nya arbetskollega så vi bildar ett arbetslag. Vi ska bygga på trygghet och en vi känsla i arbetslaget. 

B). Vart ska barngruppen: Barnen ska bli trygga med sig själva och med alla kompisar och pedagoger på avdelningen. Vi vill skapa en vi känsla i barngruppen, Vi vill att barnen i grupp har möjlighet att utforska tillsammans med olika vänner.

Läroplansmål:

Normer och värden
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra  (ge bort leksak)
- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna                      (teater lyft uppdrag)

Omsorg, utveckling och lärande
-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

Hur gör vi pedagoger: Lyssnar på varandra. Ger plats åt varandra och varandras förslag.  Skapar en vi-känsla att vi alla är viktiga och värdefulla för att vi tillsammans ska uppnå en god verksamhet. 

Hur gör vi med barngruppen: Vi vill att barnen ska bli trygga med alla pedagoger på avdelningen samtidigt vill vi inte tvinga oss på barnen, så det får gå i deras takt. Vi vill att barnen ska få känna att det är vi som är Musslan och vi är viktiga. Du är viktig och jag är viktig för att skapa en bra atmosfär. 

Hur tar vi an oss uppdragen som vi får efter teatern:

1. Göra någon glad: Vi pedagoger eftersträvar att barnen ska kunna leka och umgås med alla barnen som vistats i verksamheten. Att i visa lekar är det bra om många är med. Samtidigt som vi vill att barnen ska kunna leka 2 och 2 för att den kontakten och leken är också viktigt att kunna skapa. Det är en balansgång som barnen och vi pedagoger övar på.

2. Säga förlåt: När vi pedagoger ha märkt att ett eller flera arn har gjort fel har vi hjälpt dem att säga eller göra förlåt till sina vänner. Antingen har barnen sagt förlåt till sin kompis eller har de klappat på sin kompis eller har hjälpt till att bygga upp det som de har förstört.

3. Dela med sig: Barnen i vår barngrupp har svårt för att dela med sig av de saker som de använder. Vi stöttar barnen genom att låta dem fråga kompisen om de kan få leksaken när det andra barnet är klart med den: Detta funkar ibland och ibland inte. För visa barn vill bara ta och andra vill inte dela med sig av något, men vi pedagoger kämpar på med detta.

4. Lyssna och komma överens: När det har blivit lite små bråk  i leken har vi pedagoger gått in och hjälpt barnen att lyssna på varandra och gett förslag eller låtit barnen kommit med förslag om hur det kan bli bra igen i leken som de lekte.

5.Visa känslor: Vi pedagoger ha stött barnen i de känslorna de är i och försökt hjälpa dem att finna vilken känsla dem är i genom att ställa öppna frågor omkring hur de mår. ibland har vi sagt  t.ex. att du verkar vara arg? Är du det? Då har barn ibland svarat ja och ibland nej för det var fel känsla som vi frågade efter.

6. Lugna ner dig: Barnen i vår barngrupp har olika sätt att lugna ner sig på. Visa vill ha närhet och andra vill vara i fred ett tag. Detta har vi pedagoger läst av och vi gör vårt bästa att låta barnen lugna sig på sitt sätt när det går, har varit svårt i visa situationer för att vi har varit kort om folk eller när barn har varit arg och slåss för i såna situationer måste vi reagera och kan inte låta barnet göra som det vill. För barngruppens bästa.

7. Leken gömma sig under filten: Har vi inte genomfört

8. Stop: Barnen har den senaste tiden börjat ta upp sin hand och säga stop när de anser att det behövs. Ibland lyssnar det andra barnet och ibland inte. När det andra barnet inte lyssnar går vi pedagoger in och försöker hjälpa barnen.

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

Hur blev det för oss pedagoger:
Hembesöken har varit väldigt värdefulla för både barn, vårdnadshavare och oss pedagoger.  Det har varit en trygghet för barnen att kunna relatera tillbaka till hembesöket. 

Vi pedagoger har känt en stor gemenskap och förtroende för varandra, vilket gjort att vi kunnat vara raka och ärliga mot varandra. 

Hur blev det för barngruppen:

Efter inskolningarna har barnen i gruppen fått förtroende för oss alla pedagoger. Vi har medvetet jobbat för att alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger och inte fästa sig vid en pedagog. Barnen har varit nyfikna och förväntansfulla inför teatrarna. Vi har ibland kunnat gå till teatern lite i förväg för att kunna känna in miljön och skådespelarnas scenkläder. De flesta barnen har  kunnat vara med på föreställningarna och de barn som visat rädsla eller oro har varit kvar på avdelningen. 

Efter teatern har vi fått uppdrag varje gång som vi skulle genomföra på avdelningen med barnen, detta har vi dock hamnat efter med då det varit svårt att få in i veckoplaneringarna. Vi har lagt mera krut på projektet och språket. Vi har ändå försökt att läsa böckerna och pratat krig teaterns innehåll. Barnen upplevs trygga med karaktärerna och ber gärna om att läsa böckerna och tagit till sig böckernas vägledning i olika verktyg för att kommunicera och samspela med sina kompisar.

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: