Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system och programmering

Skapad 2018-06-07 20:24 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad händer egentligen med mjölkförpackningen som du slänger i sophinken? Eller hur går det egentligen till när du tappar upp ett glas vatten? Vart kommer vattnet ifrån? Under detta temaområde på 6 dagar, kommer du att få utveckla kunskap kring tekniska system så som avloppssystemet och återvinningssystemet. Du kommer sedan att få använda kunskaperna till att skapa ett spel i Scratch. Du kommer då att utveckla kunskaper kring programmering.

Innehåll

Tema: Tekniska system och programmering

Årskurs 5 - 6 temadagar

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar.
 • din förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • din förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • din förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • din förmåga att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • ge exempel och beskriva ingående delar i en teknisk lösning.
 • genomföra ett konstruktionsarbete genom att pröva idéer.
 • göra enkla fysiska/digitala modeller.
 • bidra till att välja handlingar som leder framåt.
 • dokumentera med skisser, modeller och texter.
 • resonera om hur tekniska system i samhället har förändrats över tid.
 • beskriva fördelar och nackdelar med ett tekniskt system för individ, samhälle och miljö.

Innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • tekniska lösningar och dess komponenter.
 • vardagliga föremål.
 • ord och begrepp som är centrala för området.
 • dokumentation.
 • förändringar över tid.
 • programmering.
 • säkerhet vid användning av datorer.
 • datorns delar och deras funktioner.

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • med aktiviteter i helklass.
 • enskilt.
 • med gruppuppgifter.
 • med att se på film.
 • enligt EPA: enskilt, par, alla tillsammans.
 • med teknikens begrepp.
 • med programmering.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • beskriver och ger exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • ger exempel på och beskriver ingående delar i en teknisk lösning.
 • genomför ett konstruktionsarbete genom att pröva idéer.
 • gör enkla fysiska/digitala modeller.
 • bidrar till att välja handlingar som leder framåt.
 • dokumenterar med skisser, modeller och texter.
 • resonerar om hur tekniska system i samhället har förändrats över tid.
 • beskriver fördelar och nackdelar med ett tekniskt system för individ, samhälle och miljö.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Tekniska system

Har ännu inte nått målet
E
C
A
Tekniska system
Du kan ge exempel på och beskriva tekniska system i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan ännu inte ge exempel på och beskriva tekniska system i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du ger ännu inte en överblick över det tekniska systemet där du nämner de viktigaste delarna som ingår. Du beskriver däremot inte vad som händer i de olika delarna (delarnas funktioner) och du använder endast något enstaka begrepp som är centralt i systemet.
Du kan ge exempel på och beskriva tekniska system i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du ger en överblick över det tekniska systemet där du nämner de viktigaste delarna som ingår. Du beskriver däremot inte vad som händer i de olika delarna (delarnas funktioner) och du använder endast något enstaka begrepp som är centralt i systemet.
Du kan förklara enkla tekniska system i vardagen. och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion Du ger en överblick över det tekniska systemet där du nämner de viktigaste delarna som ingår. Du beskriver vad som händer i de olika delarna (delarnas funktioner) och du använder flera begrepp som är centrala i systemet.
Du kan förklara enkla tekniska systemi system i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Du ger en detaljerad bild över det tekniska systemet där du nämner de flesta delarna som ingår. Du beskriver vad som händer i de olika delarna och varför (delarnas funktioner samt syfte). Du använder de begrepp som är centrala i systemet.
Konstruktionsarbeten
Du kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar
Du kan ännu inte genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du inte dina idéer
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du dina idéer en gång. Du prövar inte på flera olika sätt för att jämföra vad som blir bra. Möter du på problem undviker du dem istället för att göra om.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du dina idéer. När du möter på problem prövar du på flera olika sätt för att hitta en passande lösning.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. När du konstruerar prövar du dina idéer. När du möter på problem prövar du på flera olika sätt för att hitta en passande lösning, men du prövar också olika alternativ även om du inte stöter på problem för att undersöka vilken lösning som är bäst.
Modeller
Du kan utforma fysiska eller digitala modeller
Du kan ännu inte utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Du utformar ännu inte modeller där din tanke till viss del visas i modellen. Din modell har med några av de viktiga delarna i din konstruktion.
Du kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Du utformar modeller där din tanke till viss del visas i modellen. Din modell har med några av de viktiga delarna i din konstruktion.
Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Du utformar modeller där det tydligt går att se din tanke. Din modell har med de viktigaste delarna i din konstruktion.
Du kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Du utformar modeller där din tanke helt stämmer överens med din modell. Din modell har med de viktigaste delarna i din konstruktion och även detaljer.
Handlingsalternativ
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du bidra ännu inte till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att arbetet går framåt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du ger egna förslag som efter bearbetning gör att arbetet går framåt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du ger förslag och väljer arbetssätt som gör att arbetet går framåt.
Dokumentation
Du kan göra enkla dokumentation av arbetet med skisser, modeller eller texter.
Du kan ännu inte göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Du har inte dokumenterat något steg i din process. / Du har dokumenterat något steg i process men det stämmer inte överens med vad du har gjort.
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Du har dokumenterat några steg i din process, men inte alla / Du har dokumenterat men din dokumentation stämmer inte helt överens med det arbete som du gjort. T.ex. texten stämmer inte överens med det som du konstruerat. Vissa steg är tydliga men inte alla steg.Vissa steg är tydliga men inte alla steg.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Du har dokumenterat de flesta steg i din process. Dina dokumentationer stämmer överens med det som du har gjort. Det går att följa helheten i din process. Det går att följa helheten i din process.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Du har dokumenterat alla steg i din process. Dina dokumentationer stämmer överens med det som du har gjort. Det går tydligt att följa alla steg i din process.
Förändringar över tid
Du kan föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang ger du ingen bild av hur föremålet har förändrats.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du inga ämnestypiska begrepp. Du resonerar inte utifrån fakta, utan egna åsikter/upplevelser. Du resonerar utifrån enstaka förändringar. .
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du dig av enstaka ämnesspecifika begrepp och någon fakta.Du resonerar utifrån flera förändringar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du dig av ämnesspecifika begrepp. Du resonerar i flera steg och med hjälp av fakta. Du resonerar kring de mest väsentliga förändringarna.
Fördelar och nackdelar
Du kan föra resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. I dina resonemang använder du inga ämnestypiska begrepp. Du resonerar inte utifrån alla tre perspektiven eller ger inte exempel på både fördelar och nackdelar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. I dina resonemang använder du inga ämnestypiska begrepp. Du resonerar inte utifrån fakta, utan egna åsikter/upplevelser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. I dina resonemang använder du dig av enstaka ämnesspecifika begrepp och någon fakta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. I dina resonemang använder du dig av ämnesspecifika begrepp. Du resonerar i flera steg och med hjälp av fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: