Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete med äldreboende

Skapad 2018-06-08 09:25 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Etablera samarbete mellan förskola och äldreboende
Förskola
Sång och pyssel på äldreboendet Edsvägen.

Innehåll

Nuläge

Efter några terminers sammarbete med äldreboendet  Edsvägen kommer vi att fortsätta även denna termin då det varit uppskattat från båda håll.

Mål och syfte

Barnen ska ha möjlighet att lära känna, umgås, få en förståelse om och visa respekt för äldre människor. Sprida glädje.

Barnen ska få kunskap om vad som finns i vår närmiljö.

Metod

Vi kommer att besöka äldreboendet vid ett flertal tillfällen, då vi denna termin går med hela barngruppen.

Aktiviteter med de äldre är bl.a sjunga tillsammans, måla och pyssla, prata och umgås.

I december går barnen Luciatåg, då vi har hjälp av pedagog från musikskolan.

 

 

Dokumentation

Föräldrar delges vid tamburkontakt och via Unikum.

Utvärdering/Analys

 20190614

Vi har gått till Edsvägen tillsammans med Trollet ca, 1gång/månad , då har vi gått med några barn och 1 personal från respektive avdelning dessa tillfällen har det blivit mest målning tillsammans med dom äldre.

Det har varit väldigt uppskattat från båda håll , ibland har det bara varit ett fåtal äldre som kommer , ibland upp till 8-9 men barnen uppskattat det lika mycket .

Dom gånger vi sjungit med Lisa har även en avdelning från Marieberg varit med, då har vi gått med hela barngruppen dessa tillfällen har varit jättemysiga och uppslutningen från dom boende har varit stor.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: