Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter - nyhetsartiklar

Skapad 2018-06-08 09:49 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning
Nyheter!

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med temaområdet Nyheter - nyhetsartiklar 

När: 4 juni - 29 juni.

 

Syfte: 

Ni ska lära er:

 • fler ord kopplat till temat.
 • att se vad som är typiskt för en nyhetsartikel.
 • kunna läsa och sammanfatta nyhetsartikel.
 • få mer kunskap inom grammatik, verb, adjektiv, ordföljd.

 

Språkvägen: 

Vi kommer att arbeta med kapitlet Nyhetsartikel. 

Läsa:

 • Ni kommer att läsa nyhetsartikel och sammanfatta innehållet genom att svara på frågor.

Höra: 

 • Ni kommer att lyssna på Nyheter på lätt svenska. 

Tala/samtal: 

 • Ni ska sammanfatta och berätta om olika nyheter vi lyssnar på enskilt för era kamrater. 
 • Ni ska diskutera och sammanfatta olika nyheter vi läser och lyssnar på i par/grupp. 

 

Skriva:

 • Ni ska sammanfatta artikeln "Regeringens middagsmiss". 

 

Bedömning:

Skrivuppgift: sammanfattning av nyhetsartikel 

Tala: berätta om en nyhet för klassen

Samtala: diskutera en nyhet i grupp 

 

 

Matriser

Halmstad SFI - kurs D - Skriva

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv

 • SFI  E   Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter. Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
 • SFI  C   Eleven skriver med relativt gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar fungerande struktur i sina texter och visar förhållandevis god variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter. Eleven för och sammanställer på ett fungerande sätt anteckningar för eget skrivande. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för skrivande.
 • SFI  A   Eleven skriver med gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar väl fungerande struktur i sina texter och visar god variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven använder med god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter. Eleven för och sammanställer på ett väl fungerande sätt anteckningar för eget skrivande. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för skrivande.
Inte godkänd
Godkänd - E
Skriver
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du följer instruktioner för uppgiften – du skriver om rätt sak.
Skriver
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du skriver tillräckligt mycket text för att innehållet ska komma fram.
Skriver
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du skriver så att läsaren förstår vad du menar.
Skriver
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du har ett visst sammanhang när du skriver.
Skriver
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du har ett visst flyt när du skriver.
Skapar struktur
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Texten har en viss struktur; en början, en mitt och ett slut.
Skapar struktur
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du använder bindeord tex: och, men, eller, så, för att, eftersom, därför att, fastän, när…
Skapar struktur
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du har ett tillräckligt gott ordförråd för att beskriva och berätta om ämnet.
Använder grammatisk struktur
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du har en relativt väl fungerande grammatik när du skriver. Tex. med huvudsatser, bisatser, verbtempus, ordföljd, pronomen etc.
Skrivregler
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du använder stor bokstav och punkt/frågetecken.
Skrivregler
Du uppfyller inte kunskapskravet.
Du stavar orden så att läsaren förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: