Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation

Skapad 2018-06-08 11:10 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Genom att fortsätta dela in barnen i språkgrupper varje dag, där vi läser/berättar saga, sjunger samt andra språklekar. Vi fortsätter vårt arbete med Läslyftet, de yngre barnen arbetar med Babblarne, mellan och äldre barnen med Vännerna i Kungaskogen. 5 åringarna ska arbeta med 5års boken till våren. De dagliga samtalen med barnen är viktiga.

Vårterminen 2018

Vi fortsätter som ovan, då vi har brustit lite i att dela in barnen i grupper dagligen/ kontinuerligt. Vi har dagligen haft skolförberedande för de blivande 6- åringarna. Vi har jobbat med bokstäver, ord, meningar m.m. m.m. Barnen har lyssnat på kapitelbok. Barnen har utvecklat sin förmåga att ljuda ihop bokstäver. 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi fortsätter att fokusera på arbeta språkligt i olika former, både planerat och spontant. Vi arbetar vidare med Läslyftet. 

 

Vi använder Tras som ett observationsmaterial för att synliggöra barnens språk och kommunikationsförmåga.

 

Vårterminen 2018

Vi ska till höstterminen dela in barnen i tre åldersintegrerade  grupper. Så att varje barn får utmanande språkträning. Då kommer vi att jobba med rim, ramsor, sagor, böcker, sånger m.m. Även när vi jobbar med andra teman så ökar vi ordförrådet genom att benämna ex inom natur/ teknik. De äldre barnen som kan skriva hjälper till att skriva skyltar och ordkort till avdelningen. Vi kommer även att fortsätta med veckans bok och ett sommarminne som barnen får ta med och berätta om.  Dagliga samtal i samlingen, vid matbordet samt under hela dagen. Det är viktigt att låta barnen återberätta vad de hört då vi läst sagor. Vi kommer att fortsätta med Läslyftet. Vi kommer även att börja jobba med en ny grupp 5- åringar som ska arbeta skolförberedande. Den gruppen består av 8 barn.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Språk och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vi ska åldersindela barnen så att varje barn får sin språkliga stimulering.
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: