Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Läsåret 17/18 Stjärnan

Skapad 2018-06-08 11:25 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
27/10-17. Likabehandlingplanering, avdelning Stjärnan.

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2017

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

  • Det vi har observerat att det förekommer okamratligt förhållningssätt mellan ett par olika kompisgrupper, har vi haft extra kontroll på dessa. Vi har funnits till hands, och stöttat och väglett kamraterna emellan. Vi har kamratdiskussioner i förebyggande syfte i aktuella situationer, tex konflikter. 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån höstens observationer?

Vårt mål är bl.a. att barnen ska se sin delaktighet i konflikterna och ta sitt ansvar för sina ord och handlingar. Att träna på att ta konsekvenserna av detta genom att vi vuxna är mer närvarande än tidigare. Vi fortsätter att arbeta med Vännerna i Kungaskogen, som handlar om kamratrelationer. Vi tänker arbeta ex med att i små grupper diskutera olika frågeställningar och på så vis träna barnen att utveckla förståelse, lyhördhet, respekt och hänsyn mot varandra. Att barnen ska uttrycka sig verbalt i ex konflikter. Läsa böcker och diskutera utifrån berättelsen. Vi sätter upp handen säger : stopp!  Att vi vuxna har ett proffsigt förhållningssätt i ex konflikter och vägleder dem i samtalet, att lösa problem som uppstår.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2018

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån vårens observationer?

Barnen som har behövts utveckla sin lek och samleken, har blivit mycket mycket bättre. Men det finns mer att jobba vidare med leken i barngruppen. Samma gäller med kamratrelationerna. Det har blivit bättre men det finns mer att jobba vidare mer, framför allt det verbala och småtetiga. 

Sammanställning av läsårets observationer 2017/2018 ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Vårterminen 2018.

Vi fortsätter att arbeta med barnen utifrån de mål vi satt upp hösten 2017. Barnens grupp konstallationer har ändrats, barnen leker i större utsträckning nu i olika grupper beroende på val av aktiviteter. Det finns barn som leder lekarna och de barn som underordnar sig dem. De uppstår motsättningar dels inom var grupp men även mellan olika grupper i form av verbala kommentarer/ fysiskt. Detta finns både hos pojkarna och flickorna.  Vi följer upp alla konflikter som uppstår med diskussioner, problemlösning tillsamans med barnen samt att vi pedagoger är förebilder och har ett proffsigt närvarande förhållningssätt i konflikterna. Vi upplever att konflikterna har ökat under  vårterminen, inga stora utan mer tetigt verbalt. 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen, vad är bra , vad kan bli bättre: Vi tycker att Likabehandlingsplanen har ett heltäckande innehåll. 

 

Vi behöver arbeta vidare med värdegrunden på ett mer kronket sätt ex fokusera och lyfta fram barnens positiva sidor, tydliga regler för alla som diskuteras i början av ht -terminen, säga stopp med handen, visa filmer med situationer som barnen kan känna igen sig i och utifrån dem föra regelbundna diskussioner om kamratskap, bemötande mot kamrater och vuxna, respekt och hänsyn tll alla. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: