Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och vikt åk 5

Skapad 2018-06-08 13:21 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
volym och vikt

Innehåll

Arbetsuppgift

Uppgiften är att:

 • kunna jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt
 • känna till sambandet mellan olika enheter för volym och vikt
 • kunna välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med volym och vikt

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar
 • enskilt arbete i boken
 • gruppuppgifter
 • uppdrag på nomp.se

Bedömning

 • hur du arbetar med dina uppgifter på lektionerna
 • dina uppdrag på komp.se
 • hur du ställer frågor och talar med kamrater och lärare
 • hur väl du muntligt och skriftligt redovisar dina uppgifter

Matriser

Ma
Vikt & Volym (Geometri) år 5

Vikt & Volym (Geometri) år 4

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Enhetsbyten
Växla mellan volymenheter liter, dl, cl, ml
Visar förmågan att göra enkla enhetsbyten (t.ex. 30 dl=3 l)
Visar förmågan att med säkerhet utföra enhetsbyten (t.ex. 7,9 dl =__cl)
Visar förmågan att med stor säkerhet utföra enhetsbyten.
Enhetsbyten
Växla mellan viktenheter ton, kg, hg, g
Visar förmågan att göra enkla enhetsbyten (t.ex. 3 kg=3000 g)
Visar förmågan att med säkerhet utföra enhetsbyten (t.ex. 0.3 kg = 3 hg)
Visar förmågan att med stor säkerhet utföra enhetsbyten.
Enkla beräkningar med olika enheter för vikt och volym
Växla mellan vikt- eller volymenheter och därefter utföra enkla beräkningar
Visar förmågan att utföra enkla enhetsbyten för att därefter utföra enkla beräkningar.
Visar förmågan att utföra enhetsbyten för att därefter utföra enkla beräkningar.
Visar förmågan att med säkerhet utföra enhetsbyten för att därefter utföra enkla beräkningar.
Problemlösning med enhetsomvandlning
Visar förmågan att välja rätt metod för att lösa enklare uppgifter. Du behöver utveckla ditt sätt att visa hur du löser uppgifterna.
Visar förmågan att välja rätt metod för att lösa enklare uppgifter och du visar med stor tydlighet och god struktur hur du har löst uppgifterna.
Visar förmågan att välja rätt metod för att lösa svårare uppgifter. Du behöver utveckla ditt sätt att visa hur du löser uppgifterna.
Visar förmågan att välja rätt metod för att lösa svårare uppgifter samt visar med stor tydlighet och god struktur hur du har löst uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: