Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek

Skapad 2018-06-08 13:41 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi arbetar med ljudnivån på avd och ljudnivån i barnens lekar. Vi har gjort barnen medvetna om ljudnivån på förskolan. Vi upplever att  barnens lek har blivit lugnare och tystare. Barnen har också blivit äldre och de stannar kvar i leken under längre tid. Vi fortsätter att efter samlingen låta barnen välja aktivitet och sedan stanna kvar i den under en längre tid. 

Vårterminen 2018

Vi upplever att barngruppen har fått en ny indelning. Lekarna har ändrats denna terminen, de äldre barnen leker mycket billekar. Vi erbjuder nytt material, som kan utveckla deras billek. De leker många tillsammans och lånar ut bilar till varandra. De yngre barnen leker mycket rollekar i dockvrån. Vi planerar vår verksamhet så att inte leken blir störd av för många avbrott. Barnen väljer aktivitet efter morgonsamlingen och då delas gruppen in i olika grupper efter intresse. Vår affärslek har stannat av lite. Vi har också ett intresse för Barbielek.

Vi leker regellekar ute som tex Kom under hökens vingar, Är Mulle hemma och Gömme. Barnen har också ett stort intresse för fotboll och bandy. Vi vuxna har introducerat lekarna och lekt med barnen, vilket resulterar i att de kan organisera och leka själv nu. 

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Vi arbetar med ljudnivån för att skapa lugnare lekmiljö i förskolan. Vi har ändrat rummen och fått ett byggrum inne på avdelningen, vilket har gjort att vi kan dela upp barnen i olika rum under dagen. Vi har fått en lugnare och tystare miljö. 

Vårterminen 2018

Vi kan utveckla vår affärslek igen, så den kommer igång. Utveckla billeken med inbjudande material samt Barbieleken. Vi fortsätter att ha en verksamhet med så få avbrott som möjligt för att inte störa leken.

Vi kommer att fortsätta introducera regellekar och bollspel nästa termin. 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vi anser att vi prioriterar leken, ger tid plats och utrymme.
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: