Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens livscykel

Skapad 2018-06-10 19:30 i Björkås särskola Ludvika
Klassen kommer att få ta hand om fjärilslarver. Vi kommer att dokumentera, observerar och studerar våra fjärilslarver. Du kommer att få utveckla dina kunskaper om: •Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen •vad en livscykel är och lära oss dokumentera.
Grundsärskola F – 2 NO (år 1-3)
Fjärilens livscykel

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska kunna:

- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril

- berätta något om vad en larv och en fjäril äter

- redogöra för begreppen nattfjäril och dagfjäril

- beskriva hur en tistelfjäril ser ut

- namnge några av våra vanligaste fjärilar

- berätta om fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och används till

- dokumentera med kamera, foton används till att färdigställa en bok i slutfasen.

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedömma din förmåga att :

- genom samtal och din dokumentation visa fjärilens livscykel från ägg till fjäril

- berätta något om vad en larv och en fjäril äter

- beskriva likheter och skillnader mellan dag och nattfjärilen

- känna igen en tistelfjäril

- namnge och känna igen några av våra vanligaste fjärilar

- genom samtal och din dokumentation visa fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och används till

- dokumentera rita och/eller skriva under arbetets gång

Undervisning

Vi kommer att undervisa om:

- hur man dokumenterar

- fjärilens livscykel

-fjärilens delar

-vad en larv och fjäril äter

 

 

Vi  kommer att titta på film, läsa böcker och berätta om fjärilens utveckling.

 

Lgr11

Syfte 

Följa fjärilens livscykel.

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: