Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering HT2018 Nederländska 1-3

Skapad 2018-06-11 11:24 i Modersmålsskolan Helsingborg
Enkla språk, lärande och identitetsutveckling är i focus. Varje elev ska ha möjlighet att utveckla sin identitet och språkförmåga.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Ett av mål detta år är att använda mer digitala verktyg. Vi börjar med temat sommarsemester, sedan met Vaderlandse Geschiedenis (NL Historia). Sedan väljer vi tillsammans ett nytt tema. Jag kan tänker mig Klimatförändring. Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet. Synonymer och motsatser. Användning av accent i nederländska. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på nederländska. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera. Vi ska översätta nederländska ord till svenska ord och tvärtom.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord med en till 2-3 ljudning .
Läsa enkla ord och bygga på till enkla meningar.
Beskriv en bild med enkla meningar.
Läser enkla böcker.

MÅL

 • Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • Berätta om sin vardag, egna intressen och en händelsedelta i en diskussion i ett känt ämne, t.ex. kropp, hälsa, mat.
 • Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter
 • Lära sig skriva bokstäver/tecken, ord och meningar
 • Läsa texter för barn i form av bildböcker, sagor och myter även att  läsa rim, ramsor och gåtor.
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från språkområdet.

Arbetssätt:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse
 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att lyssna och förstå t.ex.när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

 Materiel

 Worksheets, autentiskt material i form av tidningar, teveprogram, film, etc. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • följer muntliga och sformulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du har läst,
 • läsa olika åldersanpassade typer av texter,
 • skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.
 • Lyssna på genomgångarna, även visa att man är aktiv och förstår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med rätt tidsföljd
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar i ett samtal
Du deltar aktivt i en enkel diskussion
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan ljuda bokstäver
Du läser ord och enkla fraser
Du läser enklare texter
Du känner igen några bokstäver/tecke och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecke och några ord
Du kan räkna siffror till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du känner till vissa traditioner och högtider
Du berättar om en helg eller en tradition
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: