Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning, åk 5,

Skapad 2018-06-11 14:01 i Alsike skola Knivsta
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter.
Grundskola 5 Matematik
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt för att lösa problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Vi kommer att jobba i olika mindre grupper när vi löser problem. Jag kommer förutom att titta på vilka strategier man använder även att titta på hur aktivt man deltar i gruppens arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Problemlösning

Eleven kan lösa och formulera problem

På gång
Ok
Bra
Strategier och tillvägagångssätt
Eleven använder sig av olika strategier i problemlösning
Eleven behöver hjälp med att lösa enkla problem där beräkningen sker i ett steg .
Eleven löser problem där beräkningen sker i ett steg samt kan variera lösningsstrategi
Eleven löser uppgifter, som kräver beräkningar i flera steg samt värderar olika lösningsstrategier
Uppskattningar och rimlighet
Eleven gör uppskattningar och avrundningar
Eleven behöver hjälp att avrunda, välja räknesätt och bedöma rimligheten i svaret.
Eleven gör överslag, väljer räknesätt och bedömer rimligheten med två tal i uppgiften.
Eleven gör överslag, väljer räknesätt där flera räknesätt är inblandade i samma uppgift samt bedömer rimligheten.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

På gång
Ok
Bra
Redogöra för tillvägagångssätt samt föra och följa resonemang
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar - muntligt i olika grupper
Eleven behöver hjälp med att göra enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven har löst uppgiften samt att följa ett resonemang runt andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften, och för resonemanget delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: