Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nytt Tema Rymden vt 18

Skapad 2018-06-11 14:37 i Testskola Varberg
Vi lär oss om rymden. Vi tittar närmre på universums uppkomst, the big bang. Vi pratar om solen, galaxer, planeter.
Grundskola F – 1 Matematik Musik NO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss om rymden. Vi tittar närmre på universums uppkomst, the big bang. Vi pratar om solen, galaxer, planeter. Vi undersöker också varför vi har olika årstider och hur det här med natt och dag fungerar.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Dessa mål kommer att bedömas under detta arbetsområde:

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under området rymden skall du utveckla följande kunskaper:

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under det här arbetsområdet att använda oss av följande arbetssätt:

- Se filmer och diskutera dem.
- Läsa högläsningsböcker om rymden
- Ha genomgångar
- Arbetsuppgifter i matematik och svenska
- Sjunga sånger
- Bilduppgifter där det vi pratat om redovisas på olika sätt. 
- Rytmikövningar med tema rymden då fokus ligger på rytmik och att få prova på olika instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: