Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens planering terminstart HT18

Skapad 2018-06-11 14:42 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Barnen ska känna sig trygga med varandra och oss. Föräldrarna ska känna sig trygga med oss och med att deras barn har det bra på förskolan.

Innehåll

Våra mål:

Att alla barn ska känna sig trygga med både oss pedagoger och med de andra barnen.

Att alla barn lär sig hur man är en bra kompis.

Att de lär sig våra gemensamma regler och rutiner. 

 

Så här uppnår vi våra mål:

Vi har inarbetade och tydliga rutiner och regler som vi skapar tillsammans med barnen.

Vi skapar en lärande miljö utifrån barnens intressen.

Vi ser och möter varje barn.

Vi har gruppstärkande lekar/aktiviteter både i hel grupp och uppdelad

 

Exempel på gruppstärkande aktiviteter:

Pomperipossa

Kompisbollen

Björnen sover

Hunden och benet

 

Ansvaret:

Delas av alla i arbetslaget

 

Dokumentation:

På väggarna inne på avdelningen

I Unikum, både blogg och lärlogg 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: