Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Art - Plats! - åk 6, 18/19

Skapad 2018-06-12 09:21 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi tovar sittunderlägg
Grundskola 6 Slöjd Bild
Under lägerskolan filtar vi alla sittunderlägg som vi sedan dekorerar på skolan.

Innehåll

Undervisning:

v. 35

Vi är på lägerskola och du tovar ditt sittunderlägg.

 

v. 36-37

Dekorera ditt sittunderlägg

 

Redovisning:

Du visar upp ditt sittunderlägg vid projektredovisningen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl Bl
Kopia av Art - Plats! - åk 6, 18/19

Sittunderlägg

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Teknik och material
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Presentation
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formgivning
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Planering
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Instruktioner
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Arbetsmetod
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer ofta självständigt arbetsmetod/teknik.
Initiativförmåga
Jag får viss hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Ansvar
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Utvärdering
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva artprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i artprocessen.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: