Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 5, VT 2018

Skapad 2018-06-12 09:47 i Ugglums skola Partille
Svenska åk 5
Grundskola 5 Svenska
"Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsesfullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (Ur läroplanen 2011, Skolverket)

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.   

Hur arbetar vi?

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar och tolkar.
Eleverna skriver egna texter i olika genrer och vi lär oss olika strategier för hur man skriver olika texter. 
Vi arbetar med språkets struktur som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken o.s.v.
Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.
Eleverna söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik.
Vi kommer ha muntliga redovisningar av olika slag.
Vi arbetar med text, bild, ljud och webtexter.

Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.

Vi har läsläxa och stavningsläxa periodvis.
Vi arbetar med boken Varg och kommer att lära oss hur man skriver tidningsartiklar samt hur en tidning är uppbyggd.

Vi forskar om olika författare och redovisar muntligt i mindre grupper.

 

Så bedömer jag dina kunskaper:

Att du i din skrivprocess klarar av att följa skrivregler som t.ex.stor bokstav, punkt och fullständiga meningar. Att du kan skriva texter med tydligt budskap,följer en röd tråd samt har ett varierande innehåll med beskrivningar.
Att du kan läsa med flyt.
Att du har kännedom om de ordklasser vi gått genom.
Att du kan förstå och tolka texters innehåll och budskap.
Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från minst två olika källor samt att du kan reflektera över den information du hittar.
Att du behärskar Google presentation och kan använda dig av den vid muntliga redovisningar.
Att du kan ge en kamrat respons om en texts innehåll och själv ta del av kamratrespons.
Att du efter kamratrespons kan reflektera över din egen texts innehåll samt bearbeta din text utifrån den respons du fått.

Att du deltar aktivt i diskussioner och kan föra fram dina åsikter samt motivera dem. Både muntligt och skriftligt.

Vid uppföljning av redovisningar, inlämningar, läxförhör och prov tittar jag på hur du utvecklat dina förmågor i svenskans olika delar. 

 

Matriser

Sv
Grundmatris Ugglum åk 5

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Läsa
Mål
Skriva
Mål
Tala
Mål
Lyssna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: