Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden vt 18

Skapad 2018-06-12 10:03 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia

Medeltiden var en spännande tid i Sveriges historia. Kristendomen kom hit och med den nya tankar och idéer från Europa. Du ska bl.a. få lära dig om hur det gick till när Sverige blev ett land, hur man slogs om makten i landet, vilka vi handlade med och hur det gick till. Uppror, krig, pest, hur var det egentligen att leva på medeltiden?

Innehåll

Målet med undervisningen är

Att du ska utveckla din förmåga att förstå olika tidsperioder.

Att du ska kunna känna till och förstå hur vi använder historia i olika sammanhang och perspektiv.

Att du ska kunna använda historiska ord och begrepp.Du ska kunna formulera dig i tal och skrift.

Att du ska kunna läsa och förstå olika texter

Att du ska kunna söka information från olika källor

Att du ska kunna reflektera och analysera över förhållanden och skeenden i olika tidsperioder

Så här ska vi arbeta.

Vi ska läsa om medeltiden i vår historiebok

Vi ska arbeta i arbetsboken som hör till historieboken

Vi ska arbeta med olika uppgifter i classroom och där ska du få möjlighet att läsa artiklar om de ämnena vi ska arbeta med.

Vi ska titta på filmer som handlar om olika saker som utspelade sig på medeltiden.

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Känna till historiska förhållanden, händelser och människor under medeltiden.

Resonera om orsaker och konsekvenser av förändringar som hände på medeltiden.

Kunna använda historiskt källmaterial.

Kunna använda historiska begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: