Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk.3

Skapad 2018-06-12 14:26 i Regnbågsskolan Gullspång
Du kommer att få lära dig om livets utveckling på jorden, dinosaurier, istid, sten- brons- och järnåldern.
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Följ med på en resa i forntiden!

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska också få kännedom om hur naturen har framkallat processer som påverkar jordytans former och växt- och djurarter.

Detta kommer undervisningen att innehålla

Vi tränar alla dessa förmågor: Läsa, lyssna, se och tolka, jämföra, undersöka, beskriva, förklara, skapa, skriva, och förstå tidslinjer.

Vi arbetar med följande avsnitt och innehåll:
Tidslinjer
Livets början i havet och senare på land
Dinosaurernas tid
Däggdjurens tid
Människans utveckling
Istid
Jägarstenåldern/Bondestenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
Asatro
Studiebesök
Filmer
Egna arbeten, illustrationer och redovisningar
Diskussioner och pararbeten

Det här vill vi att du ska lära dig

Du ska kunna berätta något om de första levende djuren på vår jord och även några fakta om dinosaurier. 
Du ska kunna beskriva några olika spår i naturen efter vår sista istid.
Du ska kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.
Du ska kunna beskriva, förklara och göra jämförelser när det gäller människornas liv under de olika tidsåldrarna när det gäller bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.
Du ska kunna läsa enkla faktatexter och sammanfatta dessa och illustrera med egna bilder.
Dessa arbeten ska du sedan redovisa för klassen.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få lyssna när din lärare berättar utifrån bilder och tidslinjer om livets utveckling fram till och med järnåldern.
Du kommer att få se filmer om istid och forntid.
Du ska få läsa olika faktatexter.
Du kommer att få skriva egna faktatexter.
Du kommer att få arbeta skapande med bild och lera för att öka förståelsen om forntiden.
Du kommer att få redovisa dina texter och bilder inför klassen
Du kommer att få göra ett studiebesök till Ekehagens forntidsby för att uppleva hur forntidsmänniskorna levde i vardagen.
Du kommer i viss mån få välja inriktningar på dina egna arbeten och vad du vill jobba med som fördjupning.
Som avslutning arbetar vi med olika berättelser om fornnordisk gudatro.

Det här ska bedömas

Om du kan berätta något om livets början på jorden och vad istiden förde med sig.
Om du känner till något om dinosaurierna. 
Dina faktatexter, bildarbeten och redovisningar.
Hur du uttrycker dig och kan använda och förklara olika ämnesbundna ord och begrepp.
Dina arbeten med faktatexter och bildarbeten.
Hur väl du kan placera in de olika tidsåldrarna på en tidslinje.
Om du kan göra jämförelser och dra slutsatser om hur det var att leva under de olika tidsåldrarna.

Underlag för bedömning

Din delaktighet i samtal, diskussioner och pararbeten.
Dina faktatexter, bildarbeten och redovisningar.
Din placering av de olika åldrarna på tidslinjen.
Skriftliga frågor.
Bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Människans utveckling, istiden och forntiden.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till tidsbegreppen som hör till forntiden.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar engagerat om människornas liv.
Du visar stort engagemang för ämnet genom att delta aktivt på lektionerna och ställa många frågor. Du förstår faktauppgifterna och kan sätta dig in i dem.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på forntiden och nu.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan några av tidsåldrarna.
Du visar förståelse för samband och sammanhang för livet under Forntiden. Du gör jämförelser mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern.Du gör flera exempel och förklarar tydligt vad likheter och/eller skillnader beror på.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du ser vilken information som är relevant för uppgiften.
Du bearbetar och analyserar informationen till egen kunskap. Du sammanfattar och skriver egna faktatexter med tillhörande bildarbeten.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje.
Du kan avläsa, förstå göra en tidslinje där du placerar ut minst tre tidsåldrar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: