Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levande verksamhetsplan - NVFO - reflektionsprotokoll för undervisningen v44-47

Skapad 2018-06-12 14:36 i Palettens förskola Norrtälje
Undervisningsstund. Samplanerad undervisning för förskollärare och arbetslag inom UndIF 2015-2018 Vaxholms stad
Förskola
Varje termin är barnen delaktiga i ett projekt. Projektämnets inriktning väljs utifrån vad barnen visar intresse för just nu, något pedagogerna i början av terminen lyssnar av genom dokumentation och observation av barnens lek och frågor. Projektet kan sträcka sig allt från en termin men också längre. Projektet brukar oftast delas in i smalare områden där barnen fördjupar sin kunskap inom en begränsad del tillsammans i en mindre grupp barn från avdelningen. Genom pedagogisk dokumentation delger barnen varandra och följer kompisarnas lärande och upptäckter. Varje arbetslag skriver i denna matris under en månad på sina avdelningsreflektioner innan de publiceras i skolbanken.

Innehåll

Här beskriver vi hur vårt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i Norrtälje Västra förskoleområde. Varje vecka skriver arbetslaget sin reflektion i matrisen som finns nedan utifrån de aktiviteter och dokumentationer som genomfört under veckan.

Systematiskt kvalitetsarbete i Norrtälje Västra förskoleområde:

 

Uppgifter

  • Deadlines - kalendarium för SKA - arbetet

Matriser

Levade verksamhetsplan - Reflektionsprotokoll för undervisning.

Projekt-namn

Vad har hänt?
Beskriv kortfattat vad barnen och ni förundrats över. Utgå från era dokumentationer, foton, intervjuer och filmer.
Reflektioner
Vad tolkar ni att barnen gör? Vilka kompetenser utmanas? Testa att välja olika perspektiv/”glasögon” när ni läser dokumentationen. Genus, teknik, matematik, språk, teknik, fysik, biologi mm. Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Vilka möjliheter till lärande har vi skapat?
Har barnen lärt sig det vi tänkt att de skulle lära sig? Om inte, vad lärde de sig? Vad tyckte barnen om undervisningssituationen?
Hur går vi vidare?
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Finns det någon koppling till våra mål eller pedagogiska ställningstaganden?
Här skriver ni om ni ser att dokumentationen konkretiserar utifrån era pedagogiska ställningstaganden eller mål som ni skrev på uppstartsdagen i augusti. Ta gärna och koppla dokumentationen även till era aktiva åtgärder mot kränkande behandling.
Vecka 44
Vecka 45
Vecka 46
Vecka 47
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: