Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Förändringar

Skapad 2018-06-12 14:49 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
NO - NTA lådan, Förändringar åk 3
Grundskola 3 Kemi NO (år 1-3)
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Hur ska du lära dig detta?

Du kommer att få:

 • göra förutsägelser 
 • genomföra enkla undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • samtala om dina resultat
 • arbeta i par

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar efter instruktion
 • dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat
 • ge exempel på vätskor och fasta ämnen
 • berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga
 • använda orden avdunstning,smältning och filtrering
 • ge exempel på blandningar och lösningar
 • beskriva blandningars och lösningars egenskaper
 • separera enkla lösningar och blandningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ke
NTA - Förändringar

->
->>
->>>
Genomföra naturvetenskapliga undersökningar
Jag kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av läraren och/eller bilder.
Jag kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av en kamrat.
Jag kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar efter instruktion.
Dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar
Jag kan dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av läraren och/eller konkret material.
Jag kan dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av en kamrat.
Jag kan dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar på egen hand.
Diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat
Jag kan diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat med enkla ord.
Jag kan diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat med några vetenskapliga ord.
Jag kan diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat med flera vetenskapliga ord.
Berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga
Jag kan berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga med stöd av läraren eller bilder.
Jag kan berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga med stöd av kamrater.
Jag kan berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga på egen hand.
Begrepp
Jag kan använda och förklara orden avdunstning, smältning och filtrering med stöd av konkret material, läraren eller bilderna.
Jag kan använda och förklara orden avdunstning, smältning och filtrering med stöd av en kamrat.
Jag kan använda och förklara orden avdunstning, smältning och filtrering på egen hand.
Ge exempel på blandningar och lösningar
Jag kan ge exempel på blandningar och lösningar med stöd av läraren eller konkret material/bilder.
Jag kan ge exempel på blandningar och lösningar med stöd av en kamrat.
Jag kan ge exempel på blandningar och lösningar på egen hand.
Beskriva blandningars och lösningars egenskaper
Jag kan beskriva blandningars och lösningars egenskaper med stöd av läraren eller konkret material/bilder.
Jag kan beskriva blandningars och lösningars egenskaper med stöd av en kamrat.
Jag kan beskriva blandningars och lösningars egenskaper på egen hand.
Separera enkla lösningar och blandningar
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar med stöd av läraren eller konkret material/bilder.
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar med stöd av en kamrat.
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: