Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, teknik, och samhälle

Skapad 2018-06-12 15:21 i Torna Hällestads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer  mätningar och samtal genom iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och o människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

kemiska och fysikaliska fenomen som ä bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnens rättigheter med enighet med konventionen om barnens rättigheter.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Några vanlig tekniska löningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: