Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och formler

Skapad 2018-06-12 16:28 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.
Grundskola 8 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån i banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

Innehåll

Centralt innehåll

Tid: v. 17 - v. 20

Koordinatsystem

Linjära samband

Proportionellt samband

Andra linjära samband

Räta linjens ekvation

Formler

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
    Ma  7-9
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
    Ma  7-9
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Samband och formler

Insats
E
C
A
Problemlösning
Begrepp
Metod
Resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: