Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Blåklockan Ängens förskola 2018/2019

Skapad 2018-06-12 16:37 i Ängens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Syftet är att på blåklockan uppleva och erfara olika matematiska begrepp!

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vad tar vi med oss från förra läsåret:

 • fortsätta dela i smågrupper
 • använda handdockor för att gestalta dilemma
 • använda kompisböcker med empati för de yngre barnen
 • försöka få till ett projekttilfälle där alla personal är schemalagda och verkligen följa upp hur gick det och hur går vi vidare?
 • tillgängligare lärmiljö,mindre material och uppmärkt material
 • fokkusera på nyfikenhetsfrågan med matte, 1-5, mönster former, stor -liten, färger, sortering, synliggöra och dokumentera matematik på förskolan.
 • fokusera på "Sortera på uppmaning och ibland spontant utifrån storlek"
 • utveckla läslyftet -  bilder från sagor, föräldrarmöte på bibliotek, sagopåsar, köpa in böcker,få upp hyllor till böcker rima mera och klappa ord, bildpromenader på golv och väggar
 • fokusera på "visar uppmärksamhet och intresse vid högläsning" 
 • fortsätta arbeta aktivt med tecken till stöd  och bildstöd
 • närvarande pedagoger där barnen är
 • utvecklande pedagogiska cykelturer
 • titta tillbaka med barnen på bilder, piccolage och filmer för att fånga barnens reflektioner

Vad visar barnen intresse för i slutet av vårterminen.....

 • djur! - djurläten, ställa upp djur på rad, titta på djur
 • fordon
 • vatten
 • sand,
 • sensoriskt material
 • böcker
 • sånger och sjunga
 • klättra
 • pussla

Formulering av syfte

Syftet på blåklockan är att tillsammans uppleva och erfara olika matematiska begrepp!

Vårdnadshavarnas delaktighet

Har gjort en projektvägg inne på blåklockan som är tydlig och synlig både för barn och vårdnadsahavare. Finns även dokumentation som barnen kan ta med sig och gå runt och titta på. Mycket bilder till barnen och mer text till vuxna.

Ev kommer vi att ha ett uppdrag för barn och föräldrar till våren med fokus på STOR och LITEN

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Skapa sagan konkret i miljön så barnen kan leka och uppleva sagan

Lärmiljön:

 • ha bilder från sagan
 • ha figurer som är en stor och liten -En stor hare och en liten hare
 • figur som barnen kan jämföra sig med stor och liten- bilder i miljön
 • skapa sagan i miljön som barnen kan leka och i och uppleva och erfara
 • Tänka på sortering utifrån stor och liten , nallarna, duplo bara en färg, men 2 olika storlekar och lite figurer
 • olika sagor om stor och liten
 • sensoriskt material och upplevelsematerial - mattorna på väggen-stora och små av samma sort, Liten och stor flaska och dunk men med samma utseende i.
 • Bilder på matborden med stor och liten svamp, hare och stubbe
 • haklappsbilder med fokus stor och liten

 

Kollaborativ:

-Barnen är med och iordningställer miljön till stora haren och lilla haren. Målar lakan, hämta träd och löv. Vi skapar miljön tillsammans och får barnen delaktiga i uppbyggandet av miljön. försöker få barnen att reflektera över vad stor och lilla haren mer vill ha i sin miljö

-Barnen är med och skapar saker när när det gäller stor och liten, falskor, dunkar, bilder, mattor

formativt:

titta på bilder och reflektera tillbaka. ta tillvara barnen tankar spontan i bildereflektion och samlingar och sagostunder.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi vill utgå från en saga med fokus på stor och liten

Fokuser på begreppen stor och liten.

satsa på miljön och det vardagliga bemötande

Benämna för barnen, inte fråga ut. Språkbada

sitta med ett barn eller några med hage och 2 djur ett litet ett stort och ta reda på barnen förståelse av stor och liten.

 

I rutinsituationer:

 • målitider: Vill du ha en stor smörgås eller liten smörgås, stor sked eller liten sked,?
 • skötbordet: bilder på stor och liten
 • tamburen:
 • Leken: kan du hämta en stor kloss, stor spade,

Aktiviteter:

 • gå på span efter olika saker, stora saker, små saker
 • para ihop från olika mängder, ta en sak från varje hög en stor sak och en lite sak
 • lässtunder

Få uppleva med koppen:

 • Stor våg lite våg liten våg
 • liten, lite spindel, stor stor spindel
 • få uppleva med kroppen, stora steg, små steg, 

Projektvägg på blåklockan där vi dokumenterar projektets väg. Ofta genom piccolage med bilder då bilder är ett bra sätt för de yngre barnen. Gör 2 uppsättningar med samma piccolage så barnen kan få plocka ner och titta och uppleva och erfara det vi gjort igen genom att titta på piccolaget.

Kompetensutveckling

läslyftet

greenscreen

studiebesök

skapa lärmiljö för de yngre 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen har visat stort intresse för böcker och därför valde vi att utgå från en bok och konkreta bilder för att fånga barnen.  Barnen fashineras av konkret material, bilder, sånger och ramsor, böcker, måla i ateljén. De vill att vi benämner vad de har i handen, vad som är på bilden, att vi sjunger, ramsar, bekräftar vad de vill.Barnen tycker om flaskorna med olika material och storlek som går att vända och titta på. Även matt-bitarna i olika storlekar är roliga att speciellt riva ner och sätta upp ibland igen.

Skulle vilja utveckla intresset för djur att ha en påse med t.ex. en stor katt-liten katt, stor människa, liten människa, stor stol liten stol m.m. För att få igång någon rollek med materialet. Ett material som kanske inte alltid är framme.

Barnen gillar även att bygga med olika material - klossar, svampar, tågbanan, 

Klossarna på ljusbordet är roliga att titta på och att bygga med. Skulle behöva något nytt material till ljusbordet för att barnen ska fashineras vidare. T.ex fiskar i olika storlekar. 

Projektorväggen som varit igång i kattrummet har barnen tyckte var väldigt spännande att känna, titta och de äldre barnen att se olika saker, djur m.m.

T.ex. så har barnen blivit väldigt tagna av hararna som är med i sagan vi arbetar utifrån. Leker med de och tittar på bilder på Apple-tv:n och säger harar - inte kanin. Leker med lådan som lilla haren hittade i boken. Testar vem som får plats i lådan.

Barnen har även tyckt om att klättra upp och sitta i den nya gröna hörnan och leka med materialet där-stubbarna, hararn och läsa böcker.  Denna hörna kommer vi fortsätta bygga vidare på ihop med barnen och kanske utveckla efter årstiden och efter barnens intresse.

Bassängen har även varit rolig att krypa i och bygga med klossar. Vill dock utveckla detta och testa något annat material i bassängen, t.ex. strimlat papper och toarullar -stora och små.

Formulera mål

Matte:

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Detta betyder för oss: Vi vill att barnen ska få uppleva, utforska och få förståelse för och använda olika matematiska begrepp. vi kommer att starta med begreppen stor och liten och kanske lägga till fler begrepp efter hand. Vi vill att de ska möta begreppen i lek och vardagssituationer.

språk

Mål från läroplanen: förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Detta betyder för oss: Vi vill språkbada barnen vilket innebär för oss att vi sätter ord på saker och ting, använder bilder som vi benämner, använder konkret material i aktiviteter, tolkar och bekräftar vad barnen vill, har eller känner. På vägen mot språket använder vi tecken och bilder som stöd i barnens språkutveckling. 

Identitet

Mål från läroplanen: utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

detta betyder för oss: att barnen ska våga prata inför andra, våga delta i aktiviteter med språk och rörelse, att våga och kunna tvätta sig, klä på/av sig. Bli en individ som känner att jag är en som kan! Uppmärksamma barnen att de kan! uppmuntra barnen att göra saker själv, börja med små uppdrag.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: