Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 5 Bygga hållfast och stadigt

Skapad 2018-06-12 21:32 i Almekärrsskolan Lerum
Hur stabila och hållfasta konstruktioner är uppbyggda.
Grundskola 5 Teknik
Vi ska jobba med broar och titta på hur man gör för att kunna bygga hållfast och stadigt.

Innehåll

Elevdel

Vi ska jobba med broar och titta på hur man gör för att kunna bygga hållfast och stadigt.

Vi kommer även att resonera om för- och nackdelar med tekniska produkter i förhållande till samhället, människan och miljön.

Konkreta mål

Du ska:

-kunna bygga en stabil konstruktion.

-kunna titta på några olika byggnationer tex broar och beskriva hur de är byggda och visa vad som är lika.

-kunna några ord och begrepp som används om olika brotyper, balkbro, båg- valvbro, hängbro. 

 

Bedömning

Läraren bedömer:

-Din förmåga att använda dig av kunskap du fått om hur man bygger stadigt.

-Din förmåga att genomföra konstruktionsarbeten
-Din förmåga att se vilken metod man använt för att få en bro stabil. 

- Din förmåga att dokumentera en modell av eran brokonstruktion samt skriftligt utvärdera resultatet.

 

Undervisning

 • Du kommer att få fundera ut hur man kan ändra formen på ett material för att göra det starkare.
 • Du kommer, i grupp, att få bygga broar med sugrör och tejp.
 • Vi kommer att prata om och titta på bilder på olika broar.
 • Vi kommer att prata om olika metoder för att bygga stadigt.
 • Vi kommer att prata om ursprunget för hur dagens broar byggs.

 

 

Lgr11

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: