Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2018-06-13 09:03 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vårt mål är att stärka barnens empatiska förmåga så att de blir goda medmänniskor som har förståelse för andras olikheter och behov.

 

Aktivitet:

Vi läser sagor, samtalar och reflekterar om olikheter, känslor och vänskap.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati och hur vi är mot och med varandra fortgår under hela dagen, i tamburen, vid måltiderna mm

Vi läser sagor i mindre grupper anpassat efter barnens nivå/behov. Detta för att uppmärksamma barn på olikheter, känslor och kunna leva sig in i andra människors situation. Vi diskuterar kring böckernas innehåll...

 

Resultat - hur blev det?

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: