Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Klädnypan 2018/2019

Skapad 2018-06-13 09:36 i Tullbro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Det magiska språket.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi jobbar med de yngre barnen och under hösten kommer Totte komma tillbaka till oss på Klädnypan. När Totte har varit ledig och haft semester har han träffat två nya vänner som heter Bu och Bä som vi introducerar för barnen.

Våra ledord/ meningar på avdelningen kommer att vara

- Trygghet
- Närhet
- De 100 språken
- Lustfyllt

Vi vill fortsätta skapa meningsfulla, lustfyllda och roliga mötesplatser för barnen. Viktigt att våra lärmiljöer är föränderliga.

Vi prioriterar och värdesätter inskolningen och tiden därefter, så att den blir så bra som möjligt för hela familjen. Att redan från start få en bra anknytning, trygghet och tillit till varandra är viktigt för oss.

Skynda långsamt - kvalité istället för kvantitet.

Styrkorna vi tar med oss från föregående år är framförallt - vår gemensamma barnsyn, vi accepterar inte utanförskap, vi ser barngruppen som en helhet. Vi hanterar situationer som uppstår direkt, pratar om och löser konflikterna när dem uppstår.

Vi känner att vi haft bra och lagom många mål, samt att vi fördjupar oss i det som barnen visar intresse för. Vi tänker på kvalitén istället för kvantitet. Vi upplever att barnen uppskattar och lär sig när vi har använder oss av magiska händelser med mycket fantasi. Det är då vi fängslar barnen som bäst.

Vi är tydliga och samspelta i vårt samarbete med barnen, uppmuntrar barnen till att bli självständiga men med stöd av pedagogerna.

 

Det vi känner att vi behöver förbättra är; 

Tidigare har vi gjort två dokumentationshäften i tamburen för att synliggöra vårt arbete, men vi känner att vi nu enbart kommer ha ett häfte i tamburen där hela barngruppen inkluderas. Vi kommer även att ha samma häfte inne på avdelningen.

Lärmiljön ska vara föränderlig, våga ändra, prova nytt med målet att den ska vara lättöverskådlig och inspirerande för barnen. Detta hoppas vi ska fängsla barnen till aktivitet.

Syfte 

Barnen skall på många olika sätt få utforska och leka sig igenom matematikens områden och få ett positivt förhållningssätt till begreppet matematik och dess användbarhet i vardagen.

Vi vill utveckla barnens förståelse för dessa matematiska områden i vårt projekt

 • Rumsuppfattning
 • Mönster
 • Jämföra/Sortera/Klassificera
 • Taluppfattning
 • Mätning
 • Problemlösning
 • Tidsuppfattning

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

De vardagliga samtalen vid hämtning och lämning.
Dokumentationshäftet som vi har i tamburen.
Unikum.
Skicka hem något från projektet.
Utvecklingssamtal.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi tänker att miljön är viktig och att vår lärmiljö hela tiden är föränderlig och spännande. Barnen är hela tiden delaktig och vi är lyhörda över deras tankar och ideer. Det barnen utforskar i sin lek försöker vi fånga och utmana dem vidare i genom att ta fram material som möjliggör deras utforskande på ett nytt sätt. Vi vill ge barnen möjligheter att upptäcka material tillsammans med andra. När barnen lyssnar på hur andra tänker vidgas deras erfarenheter och de förstår saker på ett nytt sätt. 

Vi har observerat att barnen tycker om att leka med bilar, plocka i och ur saker, sortera, klättra över och krypa under, bygga med duplo och leka med vatten. Vi tänkte över våran lärmiljö och gjorde följande förändring:

 • Billeken behöver utvecklas och förbättras (Öka samarbetet, turtagandet och teknik, läge)
 • Intresse av att plocka i och ur. Därav lådor till handdockor och färgbollar (sortera och klassificera)
 • Sänkt ner lärmiljön, hyllan och tyg, kub i rummet (lagom nivå för barnen och ökad motorik)
 • Aktivitetslådor pga plocka i och ur med grodor, rör och sjalar (volym, storlek, rumsuppfattning, läge)
 • Duplosortering på golvet för de ställer ofta saker i rad (klassificering)
 • Magnettavla (former)

       

Arbetssätt, organisation och struktur

 

 Vi delar barnen i mindre grupper och tar tillvara på alla tillfällen under dagen till vårt projekt. Vi vill att det ska vara ett levande projekt och att barnen ska känna dig delaktiga och känna ett sammanhang i det vi gör.

Vi använder de digitala verktygen för att förstärka upplevelsen och lärandet som bilder och filmer som vi tar tillsammans med barnen.

Vi, barn och pedagoger upprepar och gör återblickar med hjälp av dokumentationer för att bygga vidare på det som varit och synliggöra processen

Vännerna Bu och Bä har flyttat in som får vara med och skapa  vårt projekt på ett roligt, spännande och omväxlande sätt.

Vi har även valt att använda rekvisita till olika sagor som vi introducerar för barnen och på det viset kunna berätta sagan på så många sätt som möjligt och därmed få med hundraspråkligheten.

Vi har dokumentationshäfte både på avdelningen och i tamburen som vi använder oss utav och där även föräldrarna får ta del utav vår verksamhet.

Vi pedagoger sätter medvetet ord på de begreppen barnen utforskar och försöker hela tiden skapa förutsättningar för att barnen skall på möjlighet att komma vidare i sitt utforskande genom att vi tillför spännande material.

Vi tar tillvar våra rutinsituationer som av och påklädning för att synliggöra bl.a. lägesbegreppen.

Vi tar tillvara på matsituationenrna då vi benämner begrepp som full-tom, liten. stor, mycket -lite. För att barnen skall få syn på begreppen i olika situationer.

Kompetensutveckling

Litteratur
Föreläsningar
Läslyftet

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Under undersökningsperioden som även har varit en lång inskolningsfas för våra nya och små barn så har vi lagt mycket fokus på att bygga trygghet och stabilitet i gruppen. Vi försöker förstå vad det är barnen är nyfikna på för att kunna planera en kommande undervisning i projektet

Vi märkte tidigt att plocka i och ur är spännande därav iscensatte vi div aktiviteter till detta  (se iscensättning av lärmiljö). Vi utmanade barnen vidare och tillsatte saker som tex i pastalådan lade vi till trattar och då blev det en helt annan upplevelse. Vad händer om vi vänder på tratten, om vi sätter tratten på en flaska, kan all pasta få plats i flaskan osv.

Barnen pratar mycket om storlek och volym om hur långt- kort saker är eller tungt- lätt. Jämfört oss själva med pinnar ute i skogen. Tagit in pinnar  och fortsatt mätande på förskolan. Vi utmanar barnen att  koppla ihop det vi upptäcker i skogen och sedan fortsätta med det på avdelningen Vi har lyft på stenar i skogen där några är lätta men några kan vi inte ens lyfta fast att vi alla hjälps åt. Vi utmanar barnen vidare i detta och ger barnen möjlighet att förstå begreppen på fler sätt.

Miniröris och rörelselek uppskattas av barnen då vi även får utforska begreppet kort- lång, hastighet och rumsuppfattning genom de hundra språken.

Formulera mål

 

....Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

Detta betyder för oss: Vi vill att barnen ska få förståelse för och kunna använda olika matematiska begrepp både i lek och vardagssituationer.

 

...Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor. argumentera och kommunicera med andra.

Detta betyder för oss: Vi vill att barnens lärande ska ske i vardagliga, lekfulla och meningsfulla sammanhang. Genom rutiner i lekar, sånger, rim och ramsor ge barnen verktyg för ett ökat ordförråd. Vi  vill ta tillvara på och uppmuntra barns nyfikenhet för skriftspråk. Vi vill att barnen i tidig ålder ska få ett intresse för böcker och  även där ger tillfälle till ökat ordförråd.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: