Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera flygplan

Skapad 2018-06-13 09:43 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Varför har ett flygplan flygförmåga? Konstruera ett pappersflygplan med god flygförmåga. Hur påverkas miljön av flygtrafiken?
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vad är det som gör att ett flygplan kan lyfta från marken, hålla sig kvar i luften samt landa säkert.

Innehåll

 

 

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

Lära dig hur ett flygplan är uppbyggt för att kunna användas
få bygga ett pappersflyplan med en god flygförmåga
göra tekniska finesser som ger planet olika flygegenskaper
fundera på hur miljön påverkas

Samt genomgångar om grunderna i aerodynamik

Bedömningar

(Till läraren: Du kan koppla till Lgr11 genom att sätta muspekaren i listen ovan, klicka på knappen Koppla ovan.  Nedan kan du koppla en bedömningsmatris till denna LPP. Klicka på knappen Kopiera matris.)

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du kan **ge exempel** på enkla tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
Du **ser och kan förklara** enkla tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
Du **ser och kan beskriva i detalj** uppbyggnaden av tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetar förslag till lösningar
Du ser problem och behov av **enklare slag** som kan lösas med teknik och **ger förslag** till lösningar.
Du ser problem och behov som kan lösas med teknik och **prövar och omprövar** förslag till lösningar.
Du ser problem och behov som kan lösas med teknik och kommer med **väl underbyggda förslag** till lösningar samt **systematiskt prövar och omprövar**.
* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du arbetar efter **enkla** beskrivningar och kan göra **enkla** skisser och modeller.
Du arbetar efter beskrivningar och gör skisser och modeller.
Du **utarbetar egna** förslag till beskrivningar, skisser och modeller. Du kan **bedöma kvaliteten**.
* värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan **ge exempel** på hur tekniken påverkar dig själv och din närmiljö.
Du **beskriver för- och nackdelar** om hur tekniken påverkar dig och din närmiljö.
Du kan **argumentera för- och nackdelar** om hur tekniken påverkar dig och din närmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: