Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens Biologi

Skapad 2018-06-13 10:45 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Biologi – naturbruk
I den här kursen skall du få lära dig om lantbruksdjurs beteende, anatomi. Den här kursen innehåller mycket som du har nytta av för att få en fördjupad förståelse hur lantbruksdjur fungerar, varför de utfodras som det görs, sjukdomar de drabbas av och smittskydd.

Innehåll

Etologi

Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.

Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.

Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli,rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.

Domesticeringens inverkan på olika djurslag.

Systematik, anatomi och fysiologi

De huvudsakliga indelningarna som används inom djurriket för att kategorisera djur.

Artbegreppet och artkännedom.

Djurcellens byggnad och livsprocesser.

Djurens byggnad innefattande hudens, skelettets och muskulaturens uppbyggnad, nervsystemet med sinnesorganen, hjärt-kärlsystemet, matsmältningsapparaten samt fortplantningsorganen.

Livsprocesser innefattande andning, fodersmältning, energiomvandling, näringsbehov, blodcirkulation, temperaturkontroll och reproduktionsbiologi samt djurens rörelse.

Samband mellan evolutionen och djurens funktionella byggnad och livsprocesser.

Mikrobiologi

Mikroorganismer och deras betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.

Virus byggnad, funktion och betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.

Smittämnen, smittspridning och immunförsvar, antibiotika och resistens mot antibiotika.

Laborationer och undersökningar med aktuell utrustning och aktuellt material från naturbrukets olika verksamhetsområden

Matriser

Big
Djurens Biologi

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Ny aspekt
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, översiktligt de olika djurarternas naturliga beteende
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, utförligt de olika djurarternas naturliga beteende.
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, utförligt och nyanserat de olika djurarternas naturliga beteende.
Eleven noterar med viss säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar översiktligt orsakerna till det avvikande beteendet.
Eleven noterar med viss säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar utförligt orsakerna till det avvikande beteendet.
Eleven noterar med säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar utförligt och nyanserat orsakerna till det avvikande beteendet.
Eleven redogör översiktligt för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven översiktligt för djurens anatomi och fysiologi.
Eleven redogör utförligt för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven utförligt för djurens anatomi och fysiologi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven utförligt och nyanserat för djurens anatomi och fysiologi.
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
Eleven redogör utförligt för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
Ny aspekt
I samband med fältstudier identifierar eleven med viss säkerhet vanliga vilda djur och grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
I samband med fältstudier identifierar eleven med viss säkerhet vanliga vilda djur och grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
I samband med fältstudier identifierar eleven med säkerhet vanliga vilda djur och grupperar dem med säkerhet efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med viss säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och modeller.
Eleven redogör utförligt för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med viss säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och modeller.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och modeller.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: