Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sol, vind och vatten; år 4 vt 2017

Skapad 2018-06-13 10:59 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi Fysik
Vi ska lära oss mer om luften och vattnet som är så viktigt för oss! Med hjälp av texter, filmer och experiment kommer vi att lära oss mer om vilka egenskaper luft och vatten har.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets egenskaper och uppbyggnad
 • Luftens egenskaper och uppbyggnad
 • Tryck
 • Väder
 • Värme

Arbetssätt

 • Utgå ifrån elevernas förkunskaper och egna frågor
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Titta på film
 • Göra systematiska experiment
 • Diskutera och jämföra resultatet av olika experiment
 • Skriva enkla rapporter om de experiment vi gjort

Bedömning

 • Texter du skriver t ex om olika experiment
 • Test i någon form ex kortare läxförhör, diagnos, kahoot (eleverna får vara med och bestämma vilken former)
 • Kunskaper du visar vid diskussioner och praktiskt arbete under lektionerna.

Material

Boken om fysik och kemi:

 • Vatten - ett viktigt ämne
 • Fast, flytande och gas
 • Luft och tryck
 • Värme

Filmer:

SLI:

 • Kemi nästa - vatten
 • Doktor NO - under vattnet
 • Vattnets kretslopp
 • Struten - hur kan skräddare gå på vatten?
 • Vattnets fysik

Youtube:

Vattnets kretslopp https://youtu.be/YFhAC-oqtlg

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Fy Ke
Sol, vind och vatten - år 4 vt 2017

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Förmåga att tolka resultat och se slutsatser
Du kan dra slutsatser, men använder endast en begränsad del av sina resultat. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra slutsatser. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Du utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. I dina slutsatser använder du sig av naturvetenskapliga begrepp (eventuellt även teorier och modeller). Du kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Förmågan att dokumentera
Du kan göra en enkel dokumentation av dina undersökningar. Du använder dig av ett vardagligt språk.
Du kan göra en dokumentation av dina undersökningar. Du tar i din dokumentation stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Du kan göra en utförlig dokumentation av dina undersökningar med text och bild. Du tar i din dokumentation stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Använda begrepp
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vatten, luft, tryck och värme. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett GANSKA BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har GODA kunskaper om vatten, luft, tryck och värme. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har MYCKET GODA kunskaper om vatten, luft, tryck och värme. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett MYCKET BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: