Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärna förskoleenhet - Grundplanering

Skapad 2018-06-13 11:35 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Grundplanering är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundplaneringen ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje hemvist. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundplaneringen kompletteras av pedagogisk årsplanering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/hemvist: Skriv här…

Barnens ålder (specificera utifrån grupp): Skriv här…

Barn i behov av särskilt stöd (Ja, beskriv och ange grupp): Skriv här…

Barn med annat modersmål än svenska (Ja, vilket/vilka språk, ange grupp): Skriv här…

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): Skriv här…

 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt, bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Skriv här...

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Samarbete och tillåtande klimat: Skriv här...

Kunskaps- och människosyn: Skriv här...

Förhållningssätt och bemötande: Skriv här...

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Skriv här...

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Skriv här...

SAMARBETE MED HEMMEN

 

Så här planerar vi för samarbete med hemmen.

Skriv här...

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Skriv här...

UTVÄRDERING

Tänk på att använda er av didaktiska frågeställningar. Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: