Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärna Förskoleenhet - Pedagogisk dokumentation

Skapad 2018-06-13 11:42 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Läroplanens kap 2.6 beskriver vad som ska dokumenteras i verksamheten. Som verktyg använder vi förskolan, gruppen och individens Lärlogg.

Innehåll

Det här dokumenterar vi i varje barns Lärlogg

  • Barnets utveckling och lärande, hur barnets förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med
  • Barnets kommunikation och samspel 
  • Barnets delaktighet och inflytande
  • Tillfällen då barnet upplever utbildningen och undervisningen som intressant, meningsfull och rolig
  • Bilder, barnets utvecklingsprocesser (bild på barnet får finnas).

Det här dokumenterar vi i förskolans och gruppens Lärlogg

  • Utbildningen och undervisningens innehåll
  • Vilka mål undervisningen strävar mot
  • Bilder, endast bilder som visar processer i tema/projekt/aktivitet (inga barnbilder).

Genom Lärloggen kan föräldrarna vara delaktiga i förskolans utbildning och undervisning vilket är en förutsättning för deras möjligheter till inflytande.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Dokumentationen använder vi för att utvärdera om arbetet sker i enlighet med Läroplanens mål. Genom att analysera utvärderingens resultat kan vi besluta om åtgärder för att utveckla förskolans kvalitet.

Enligt läroplanen dokumenterar och utvärderar vi också:

  • Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara
  • Föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: