Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 SO: Norden och Baltikum

Skapad 2018-06-13 13:12 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 SO (år 1-3)
Vi arbetar med de olika länderna och gör en utställning med hjälp av pizzakartonger och trolldeg.

Innehåll

 

 

 

Mål för elev

Du ska kunna beskriva de olika länderna t ex hur det ser ut i naturen, vilka naturresurser som finns osv.

Du ska kunna de fyra väderstrecken och olika geografiska begrepp, t ex slätt och klimat, som du behöver för att kunna beskriva ett land. Du ska dessutom kunna förklara sambanden mellan t ex naturresurser och landets export och mellan topografi och befolkning. Du ska även kunna namnge och placera ut geografiska platser som vi gått igenom.Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att kunna beskriva ett land och då använda geografiska begrepp på ett korrekt sätt. Bedömningen avser även din förmåga att namnge och beskriva var olika geografiska platser, till exempel hav och städer, ligger. Utifrån faktauppgifter om de olika länderna ska du kunna jämföra länderna med varandra och kunna förklara samband mellan t ex topografi och naturresurser. Bedömningen gäller både din muntliga aktivitet under lektionerna, ditt arbete med “ditt” land och de förhör du gör.

 

Innehåll
Livsmiljöer.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt.

 

Genomförande

Arbetet genomförs under vårterminen 2018.

Vi tittar på UR-serien Geografens testamente - Norden. Vi arbetar gemensamt, parvis och enskilt med texter och uppgifter om länderna. I grupper lär ni mer om ett land. Tillsammans skriver ni faktatexter om landet och bygger upp en topografisk karta med hjälp av trolldeg. Länderna presenteras i pizzakartonger och ställs ut på studietorget. Utifrån informationen i kartongerna svara ni sedan på olika frågor.
Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

-  utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

 

- göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Matriser

SO
Jä vt 18 SO: Norden och Baltikum

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BESKRIVA Eleven kan använda so-ämnenas begrepp och berätta om fakta om länderna och visar då kunskaper som är
grundläggande Exempel: Du kan grundläggande fakta i stora drag om de olika länderna. Du kan placera ut en del av de geografiska platserna på en blindkarta. Du kan använda register och innehållsförteckning för att hitta var en stad eller ett land ligger. Du kan använda vissa specialkartor men du är osäker på andra. Till exempel vet du vad vissa symboler och färger betyder men inte andra eller vad vissa kartor visar men inte andra.
goda Exempel: Du kan mycket fakta om ditt land och en del om de andra länderna. Du kan placera ut huvuddelen av de geografiska platserna på en blindkarta. Du kan använda kartboken för att läsa specialkartor. Du är säker på kartans symboler, färger och teckenförklaringar och kan med hjälp av dem ta reda på fakta.
mycket goda Exempel: Du kan mycket fakta om de åtta länder vi arbetat med. Du kan placera ut i stort sett alla de geografiska platserna på en blindkarta. Du finner ett antal olika sorters kartor i kartboken som visar t ex Norge. Genom att kombinera informationen på de olika kartorna kan du berätta mycket fakta om landet, t ex om befolkning, utbildning, språk, klimat etc.
VISA SAMBAND Eleven kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser utifrån geografiska förhållanden som är
enkla och till viss del underbyggda Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. Du använder till exempel ord som:
” ... därför att ...” ”Norden har ett milt klimat därför att Golfströmmen finns"
utvecklade och relativt väl underbyggda Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än en orsak till en händelse. Du använder till exempel ord som:
” ... därför att ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att” ” Nordens milda klimat beror på Golfströmmen. Golfströmmen påverkar vårt klimat därför att...det påverkar i sin tur....”
välutvecklade och väl underbyggda Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor* så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. Du använder till exempel ord som:
”.. därför att ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att ... En annan orsak är att ... Det leder till ... ” Nordens milda klimat beror på Golfströmmen. Golfströmmen påverkar vårt klimat därför att...det påverkar i sin tur.... vilket gör att...”
JÄMFÖRA Eleven kan resonera om likheter och skillnader vad gäller geografiska mönster och göra jämförelser som är
enkla Exempel: 
Du konstaterar likheter och skillnader med ord som ”liknar, ”liknar inte”. Du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är en likhet eller skillnad.
utvecklade Exempel: Du ger exempel så att jämförelsen blir tydlig, så att man förstår varför det är en likhet eller skillnad.
välutvecklade och nyanserade Exempel: Du ger mer detaljerade exempel så att jämförelsen blir tydlig, så att man förstår varför det är en likhet eller skillnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: